Letselschade door een strafbaar feit van een ander - Ottenschot Letselschade

Letselschade door een strafbaar feit van een ander

Geschreven door Stef Snippe

Een ongeval kan diverse oorzaken hebben, variërend van verkeersongevallen tot arbeidsongevallen. Helaas kan ook letselschade ontstaan als gevolg van strafbaar gedrag van een ander. Wanneer de verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd en u directe schade hebt geleden door het gepleegde strafbare feit, zijn er twee manieren om schadevergoeding te verkrijgen.

1. Voegen als benadeelde partij

Artikel 51f van het Wetboek van Strafvordering biedt de mogelijkheid om als benadeelde partij deel te nemen aan het strafproces. Hierdoor kan de rechter die over het strafbare feit oordeelt, ook uitspraak doen over uw schadevergoeding.

a. Voordeel: Een eenvoudige manier om schade vergoed te krijgen.
b. Nadeel: De focus ligt hoofdzakelijk op het strafbare feit, en er is beperkte ruimte voor gedetailleerde onderbouwing van uw schadevordering.

2. De civielrechtelijke weg

Een aparte civielrechtelijke procedure, los van de strafzaak, biedt de mogelijkheid om complexe/ diverse schadeposten aan te kaarten.
a. Voordeel: Geschikt voor gevallen met diverse of complexe schadeposten.
b. Nadeel: Duurt vaak langer dan een strafzaak, maar biedt een gedetailleerde aanpak voor het vaststellen van schade.

Schadevergoeding toegewezen tijdens strafzaak

In een strafzaak kan snel en laagdrempelig een schadevergoeding worden gevorderd. Als de verdachte schuldig wordt bevonden en uw vordering wordt toegewezen, kan de rechter een schadevergoedingsmaatregel opleggen. De verdachte wordt verplicht uw schade binnen twee jaar te vergoeden, en bij uitblijvende betaling kan het CJIB na acht maanden een voorschot verstrekken.

Schadevergoeding toegewezen tijdens civielrechtelijke procedure

In geval van verschillende of complexe schadeposten kan het verstandig zijn om een gespecialiseerde letselschade-expert in te schakelen. Civielrechtelijke procedures duren vaak langer maar bieden een gedetailleerde aanpak voor het vaststellen van schade. Hierdoor maakt u meer kans op een maximale vergoeding.

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade