Gewond door een ongeval? Ottenschot helpt u bij letselschade

Letselschade

Wanneer u door toedoen van een ander gewond raakt of ziek wordt, lijdt u letselschade. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen; vaak een verkeersongeval, maar het kan bijvoorbeeld ook een medische fout of bedrijfsongeval zijn. U kunt op verschillende manieren schade lijden. Misschien kunt u uw werk of huishouden (tijdelijk) niet verrichten. Of erger: u raakt uw baan kwijt, mist een kans op een vaste aanstelling of u krijgt een flinke rekening omdat uw zorgverzekeraar de kosten niet vergoedt.

De gevolgen van letselschade

Letselschade is de lichamelijke en/of geestelijke schade die u lijdt naar aanleiding van een ongeval. Het letsel kan van alles zijn; duidelijk zichtbaar letsel zoals een gebroken arm of been, maar ook minder duidelijke, maar wel serieuze klachten zoals rugklachten, rsi en whiplash, of in het ergste geval overlijdensschade. Naast lichamelijk letsel kan er ook sprake zijn van geestelijk letsel; denk hierbij aan emotionele en psychische schade. Ook hiervoor kunt u uw kosten verhalen.

De schade kan bestaan uit diverse schadeposten en is voor iedereen verschillend. Soms heeft het slachtoffer blijvende schade opgelopen, dan weer is het letsel snel hersteld en kan iemand zijn of haar normale leven weer oppakken. De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald door na te gaan wat u allemaal niet meer of slechter kunt.

Deze gevolgen worden onderverdeeld naar materiële en immateriële schade. Voorbeelden van materiële schade zijn bijvoorbeeld medische kosten, extra kosten voor persoonlijke verzorging, aanpassing aan woning of auto, minder inkomsten en kosten voor het verhalen van de schade. Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Hier vallen gevolgen als pijn en ongemak door het ongeval onder en blijvende lichamelijke en psychische klachten en beperkingen.

Letselschade

Letselschade en de wet

In de wet is geregeld dat wanneer iemand u schade berokkent u recht heeft op een vergoeding. Afhankelijk van de aard van het letsel varieert deze. Soms duurt het even voordat duidelijk is of letsel voorbijgaand of blijvend is. Zo gauw die duidelijkheid er is, is het mogelijk de financiële gevolgen realistisch in kaart te brengen.

Ottenschot letselschade helpt u

Ottenschot helpt u uw schade, materieel en immaterieel (smartengeld), te verhalen op degene die ervoor aansprakelijk is. De kosten voor deze bijstand zijn een apart onderdeel van de door u geleden schade en komen voor rekening van de aansprakelijke partij; meestal de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker. En dat is een prettige gedachte. Wij komen graag bij u aan huis, maar ook is het mogelijk om af te spreken in Almelo, Amersfoort & Oosterwolde. Lees meer over onze werkwijze.

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor kosteloos advies! Wij zijn gevestigd in Almelo, Amersfoort & Oosterwolde.  Bel ons tijdens kantooruren op nummer 085 48 42 100 of vul ons contactformulier in.

Stel uw vraag
  Wilt u teruggebeld worden?


  Reactie binnen 1 werkdag.

  Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

  Ottenschot

  Uw rechtshulp bij letselschade

  • Kosteloos
  • Afspraak op locatie
  • Persoonlijke aandacht

  Uw schaderegelaar

  Wij regelen voor u de maximaal mogelijke schadevergoeding! Lees meer over onze werkwijze.

  Top
  Ottenschot Letselschade

  Ottenschot Letselschade