Vermogensschade, wat is dat? - Ottenschot Letselschade

Vermogensschade, wat is dat?

Wellicht heeft u weleens gehoord van de term vermogensschade. Maar wat is vermogensschade nu eigenlijk? Wanneer u slachtoffer wordt van een ongeval kunt u letselschade oplopen. In artikel 6:95 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de schade die u oploopt bij een ongeval, kan bestaan uit vermogensschade en een ander nadeel. In dit artikel zullen wij ingaan op deze termen.

Betekenis vermogensschade

De term vermogensschade wordt uitgelegd in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek. Vermogensschade zijn kosten die je maakt om schade te voorkomen of te verminderen na een ongeval waarvoor iemand anders verantwoordelijk is. Het gaat ook om kosten die je maakt om de schade, en wie ervoor verantwoordelijk is, vast te stellen. Daarnaast vallen ook kosten om buiten de rechter om een vergoeding te krijgen onder vermogensschade.

Materiële schade

Vermogensschade wordt ook wel materiële schade genoemd. Materiële schade is schade die direct in geld uit te drukken is. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de medische kosten, zoals het eigen risico van de zorgverzekering. De kosten voor de fysiotherapie, beschadiging van goederen zoals een auto of een fiets. En de misgelopen inkomsten zoals een gemiste promotie, arbeidsongeschiktheid of studievertraging.

Immateriële schade

In artikel 6:95 van het Burgerlijk Wetboek staat de wettelijke verplichting om ook een ander nadeel te vergoeden, genaamd immateriële schade. Dit soort schade is lastig in geld uit te drukken, aangezien dit onder andere pijn, leed en een afname van levensvreugde omvat. De vergoeding die wordt uitgekeerd voor immateriële schade, wordt smartengeld genoemd.

Zuivere vermogensschade

Zuivere vermogensschade verwijst naar financiële schade die voortvloeit uit een gebeurtenis, zoals een ongeluk of een contractbreuk, zonder dat er fysieke schade aan eigendommen of letsel aan personen optreedt. Met andere woorden, het gaat puur om de economische verliezen die worden geleden als gevolg van de gebeurtenis, zoals verlies van inkomsten, winst, investeringen, of andere financiële belangen.

Dus, zuivere vermogensschade is anders dan materiële en immateriële schade omdat het uitsluitend gericht is op financiële verliezen zonder betrekking te hebben op fysieke eigendommen of emotionele aspecten.

Jurisprudentie

In het arrest Gemeente Losser/De Vries (Johanna Kruidhof) van 28 mei 1999 (NJ 1999, 564) werd de kwestie van kosten voor verzorging en verpleging behandeld, met betrekking tot schadevergoeding en mantelzorg. De zaak betrof de 11-jarige Johanna Kruidhof, die ernstige brandwonden opliep tijdens een schoolactiviteit. Haar ouders verzorgden haar thuis zonder betaling, waardoor vermogensschade ontstond.

De Hoge Raad oordeelde dat deze onbetaalde zorg als vermogensschade kan worden beschouwd, zelfs als het door familie wordt verleend. Dit principe is vastgelegd in artikel 6:107 BW, waarbij de aansprakelijke partij verplicht is langdurige zorg mogelijk te maken. De rechtbank mag geen hogere vergoeding toekennen dan de geschatte kosten van professionele zorg.

Echter, het verlies van vakantiedagen van de ouders als gevolg van ziekenhuisbezoeken werd niet vergoed omdat deze bezoeken een persoonlijk karakter hadden en niet aannemelijk was dat professionele hulpverleners hiervoor zouden worden ingeschakeld, vanwege de persoonlijke band tussen ouder en kind.

Het belang van letselschadespecialisten op het gebied van vermogensschade

In situaties waar vermogensschade een rol speelt, is het van essentieel belang om de expertise van letselschade-experts in te roepen. Bij Ottenschot Letselschade beschikken onze experts over diepgaande kennis van de wetgeving. Ze zijn in staat de complexiteit van de zaak te analyseren en te helpen bij het verkrijgen van een passende schadevergoeding van de vermogensschade.

Met de begeleiding van onze letselschade-experts wordt het proces van het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding van vermogensschade geoptimaliseerd en wordt er een last bij u afgenomen.

Neem voor meer informatie, of om te ontdekken hoe wij u kunnen helpen, gerust contact met ons op voor een kosteloos advies. Onze kantoren zijn gevestigd in Almelo, Amersfoort en Oosterwolde. U kunt ons bereiken tijdens kantooruren op nummer 085 48 42 100 of vul ons contactformulier in. Wij staan voor u klaar.

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade