Medische fouten - Ottenschot Letselschade

Medische fouten

Een medische behandeling is er op gericht om u beter te maken en uw genezing te bevorderen. Het komt helaas ook voor dat er als gevolg van een medische behandeling juist letselschade ontstaat in de vorm van lichamelijke en geestelijke schade. Dit kan worden veroorzaakt door:

  • Het niet (tijdig) stellen van de juiste diagnose;
  • Een (deels) verkeerde of niet volledig uitgevoerde behandeling;
  • Bij vergissing verkeerde medicijnen toedienen en te late doorverwijzing naar (andere) specialisten;
  • Het niet verstrekken van juiste informatie, goede voorlichting en duidelijke uitleg.

Wat is een medische fout?

Uit bovenstaande blijkt wel dat veel verschillende factoren een rol kunnen spelen. Voor het beoogde resultaat dient de betrokken behandelaar zich zo goed als mogelijk in te spannen. Nog voordat een behandeling begint dient hij informatie te verstrekken over die behandeling, over mogelijke risico’s en mogelijk alternatieve behandelingen. U heeft recht op deze informatie zodat u weloverwogen uw toestemming verleent voor een behandeling.

Letselschade medische-fouten
Er is sprake van een medische fout als “de arts niet heeft voldaan aan de zorgvuldigheid die van een bekwaam en redelijk handelend arts verwacht mag worden.” Er is uitgebreid onderzoek nodig voordat geconcludeerd kan en mag worden of een behandelaar aansprakelijk is. Overigens staat een complicatie niet gelijk aan een medisch fout.

 

Ottenschot denkt mee

Op dit moment woedt er een brede discussie tussen patiënten, artsen, ziekenhuizen, verzekeraars en betrokken organisaties over hoe medische aansprakelijkheid te benaderen. Ottenschot speelt hierin een actieve rol, denkt en praat mee om tot verbetering van het traject van medische aansprakelijkheid te komen, zodat er uiteindelijk op alle niveaus meer transparantie en beter overleg tussen betrokken partijen zal zijn. Het traject moet bovendien betaalbaarder worden voor patiënten die een verwijtbare medische fout is overkomen. Bij het aannemen van medische aansprakelijkheidskwesties geldt voorlopig nog een afwijkend vergoedingssysteem.

Begeleiding, kennis en deskundigheid

Een lastig verhaal dus. Ottenschot zorgt dat u dit geen hoofdbrekens hoeft te kosten. U bent verzekerd van de juiste begeleiding, kennis en deskundigheid om het traject succesvol en snel af te ronden. Zo onderzoeken wij de toedracht en beoordelen wij de schuldvraag, terwijl u in alle rust werkt aan uw genezing. We maken altijd vooraf duidelijke afspraken over  eventuele kosten.

Goed om te onthouden: wanneer u overweegt een behandelend arts medisch aansprakelijk te stellen, is het verstandig om samen met een mediator of mental coach eerst een gesprek aan te gaan met de betreffende arts. De inzet van een mediator of coach zorgt ervoor dat al uw vragen in begrijpelijke taal worden beantwoord. De uitkomst van dit gesprek geeft u voldoende informatie en houvast om te bepalen of u de zaak wenst voor te leggen aan ons kantoor.

Wanneer u dat wilt, kan Ottenschot u in contact brengen met een ervaren en deskundige mediator of mental coach.

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor kosteloos advies! Bel ons tijdens kantooruren op nummer 085 48 42 100 of vul ons contactformulier in.

Stel uw vraag
Wilt u teruggebeld worden?


Reactie binnen 1 werkdag.

Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

Ottenschot

Uw rechtshulp bij letselschade

  • Kosteloos
  • Afspraak op locatie
  • Persoonlijke aandacht

Uw schaderegelaar

Wij regelen voor u de maximaal mogelijke schadevergoeding! Lees meer over onze werkwijze.

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade