Medische fouten - Ottenschot Letselschade

Medische fouten

Een medische behandeling is er op gericht om u beter te maken en uw genezing te bevorderen. Het komt helaas ook voor dat er als gevolg van een medische behandeling juist letselschade ontstaat in de vorm van lichamelijke en geestelijke schade. Dit kan worden veroorzaakt door:

 • Het niet (tijdig) stellen van de juiste diagnose;
 • Een (deels) verkeerde of niet volledig uitgevoerde behandeling;
 • Bij vergissing verkeerde medicijnen toedienen en te late doorverwijzing naar (andere) specialisten;
 • Het niet verstrekken van juiste informatie, goede voorlichting en duidelijke uitleg.

Wat is een medische fout?

Uit bovenstaande blijkt wel dat veel verschillende factoren een rol kunnen spelen. Voor het beoogde resultaat dient de betrokken behandelaar zich zo goed als mogelijk in te spannen. Nog voordat een behandeling begint dient hij informatie te verstrekken over die behandeling, over mogelijke risico’s en mogelijk alternatieve behandelingen. U heeft recht op deze informatie zodat u weloverwogen uw toestemming verleent voor een behandeling.

Letselschade medische-fouten
Er is sprake van een medische fout als “de arts niet heeft voldaan aan de zorgvuldigheid die van een bekwaam en redelijk handelend arts verwacht mag worden.” Er is uitgebreid onderzoek nodig voordat geconcludeerd kan en mag worden of een behandelaar aansprakelijk is. Overigens staat een complicatie niet gelijk aan een medisch fout.

 

Ottenschot denkt mee

Ottenschot werkt vanaf 1-1-2022 samen met Rechtshulp Letselschade Medische Aansprakelijkheid (RLMA)
De voormalig directeur en letselschadespecialist Gerard Kloppenburg was de enige specialist binnen het team van Ottenschot die zich bezighield met de complexe materie rond medische aansprakelijkheid. Dat deed hij samen met zijn medisch adviseur mevrouw Remmerswaal van Medinon.
Per 1 januari 2022 is Gerard met vervroegd pensioen gegaan. Hij is echter niet de persoon die dan gelijk stopt en zal (ook voor de relaties van Ottenschot) beschikbaar zijn voor slachtoffers van medische fouten. Daarvoor heeft Gerard een specifieke wijze van aanpak ontwikkeld en uitsluitend binnen die kaders zal RLMA zaken in behandeling nemen.

Op dit moment woedt er een brede discussie tussen patiënten, artsen, ziekenhuizen, verzekeraars en betrokken organisaties over hoe medische aansprakelijkheid te benaderen. Ottenschot speelt hierin een actieve rol, denkt en praat mee om tot verbetering van het traject van medische aansprakelijkheid te komen, zodat er uiteindelijk op alle niveaus meer transparantie en beter overleg tussen betrokken partijen zal zijn. Het traject moet bovendien betaalbaarder worden voor patiënten die een verwijtbare medische fout is overkomen. Bij het aannemen van medische aansprakelijkheidskwesties geldt voorlopig nog een afwijkend vergoedingssysteem.

Dus helaas kan niet iedereen bij hem terecht.

Neem contact met RLMA op

Ottenschot behandelt geen medische zaken meer, maar verwijst u naar RLMA.

RLMA is te bereiken op telefoonnummer 085 40 10 804. U kunt ook een mail sturen naar info@rlma.nl

Stel uw vraag
  Wilt u teruggebeld worden?


  Reactie binnen 1 werkdag.

  Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

  Ottenschot

  Uw rechtshulp bij letselschade

  • Kosteloos
  • Afspraak op locatie
  • Persoonlijke aandacht

  Uw schaderegelaar

  Wij regelen voor u de maximaal mogelijke schadevergoeding! Lees meer over onze werkwijze.

  Top
  Ottenschot Letselschade

  Ottenschot Letselschade