Wat is affectieschade? - Ottenschot Letselschade

Wat is affectieschade?

Affectieschade is en een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers. Affectieschade omvat de niet-tastbare emotionele impact en het verdriet dat ontstaat door het ernstige letsel of overlijden van een dierbare, als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Deze vorm van immateriële schade richt zich specifiek op de gevolgen van het psychologische leed en de pijn van naasten. Vergoeding van affectieschade neemt het leed van naasten van slachtoffers niet weg, maar biedt wel erkenning, genoegdoening en kan helpen bij de verwerking.

Voorbeeld

Een kind wordt aangereden en houdt er levenslang ernstig invaliditeit aan over. Of een partner die door een ongeval komt te overlijden.

Wie heeft er recht op een vergoeding voor affectieschade?

1 januari 2019 is de wet in werking getreden. De vergoeding van affectieschade is alleen aan de orde als het ongeval op of na 1 januari 2019 heeft plaatsgevonden. In de wet staat geschreven dat specifieke familieleden recht hebben op een vergoeding van affectieschade. Dit omvat de partner, kinderen en ouders van het slachtoffer. Bovendien komen stiefouders en stiefkinderen in aanmerking voor dezelfde vergoeding als biologische verwanten, mits er sprake is van een langdurige gezinsrelatie.

Definitie van blijvend en ernstig letsel

De definitie van blijvend en ernstig letsel is cruciaal bij het bepalen van affectieschade. Het gaat voornamelijk om letsel dat aanzienlijk is en blijvende gevolgen heeft.

Er is sprake van ernstig letsel in situaties als: ernstige geestelijke instabiliteit, ernstige brandwonden, een dwarslaesie, (functie)verlies van één of meerdere ledenmaten, ander ernstig letsel dat de relatie substantieel doet beïnvloeden.

Blijvend letsel is letsel dat niet volledig geneest. Het slachtoffer heeft blijvende beperkingen over gehouden aan het ongeval. Deze blijvende beperkingen leiden vaak tot gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.

Omvang van de affectieschadevergoeding

De vergoeding voor affectieschade varieert doorgaans tussen € 12.500 en € 20.000 per persoon. Dit bedrag compenseert het emotionele leed en het verdriet dat voortkomt uit het ernstige letsel of overlijden van een naaste door een aansprakelijke gebeurtenis.

Het belang van letselschadespecialisten

In gevallen van affectieschade is het van vitaal belang om de expertise van een letselschade expert in te schakelen. De professionals van Ottenschot Letselschade zijn bekend met de wetgeving, kunnen de complexiteit van de zaak beoordelen en helpen bij het verkrijgen van de rechtmatige vergoeding voor de emotionele schade die is geleden door de naasten van het slachtoffer.

Door de begeleiding van gespecialiseerde experts wordt het proces van het verkrijgen van de juiste vergoeding voor affectieschade gestroomlijnd en wordt de last voor de betrokken familieleden verlicht.

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade