Letselschade claimen - Ottenschot Letselschade

Letselschade claimen

Schadevergoeding claimen bij letselschade

U heeft een ongeluk gehad en wilt de schade verhalen. Door letselschade te claimen vraagt u geld voor de schade die u heeft geleden en mogelijk nog steeds lijdt. De aansprakelijke partij dient in beginsel alle schade te vergoeden. Hieronder valt alle materiële schade, zoals bijvoorbeeld een beschadigde auto of huishoudelijke hulp omdat u zelf uw huishoudelijke taken niet meer kunt verrichten. Naast de tastbare zaken kunt u ook immateriële schade vorderen; de schade veroorzaakt door verdriet, pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval. Op een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) kunt u de hiervoor genoemde schadeposten ook vorderen.

Verschillende soorten schadeposten

De letselschade claim kan bestaan uit diverse schadeposten, enerzijds uit directe en zichtbare schade, maar anderzijds uit schade die na verloop van tijd kan ontstaan. Om de letselschade te berekenen zijn er verschillende posten die beoordeeld moeten worden, bijvoorbeeld:

  • Uw inkomen omdat u (tijdelijk) niet meer kunt werken.
  • Een gedeelte van uw inkomen omdat u noodgedwongen ander werk moet accepteren/alleen nog maar parttime kunt werken.
  • Kosten voor huishoudelijk hulp omdat u zelf niet of minder in staat bent uw huishoudelijke taken te verrichten.
  • De kosten van uw medische behandeling voor zover uw zorgverzekering deze niet betaalt.
  • Reiskosten vanwege controlebezoeken naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of afspraken bij de fysiotherapeut.
  • Extra kosten omdat de studie die u aan het volgen was vertraagd is.
  • Compensatie voor de pijn en het verdriet en het verlies aan levensvreugde (smartengeld).

Afwikkeling van uw letselschade claim

Bij de afwikkeling van een letselschade claim zijn er veel factoren van invloed waar u als slachtoffer mogelijk geen rekening mee houdt. Laat u bijstaan door één van onze letselschadespecialisten; zij weten wat ze voor u kunnen claimen. De afwikkeling van uw letselschade claim kost doorgaans tijd. Dit omdat u van veel partijen afhankelijk bent en uw mogelijke herstel moet worden afgewacht. Van belang is dat u zich volledig richt op uw herstel na het ongeval, wij houden ons bezig met uw letselschade dossier en het verloop van uw claim.

Uw dossier kan pas goed worden afgerond als er een medische eindsituatie is ingetreden; een situatie waarin er geen grote verandering meer wordt verwacht in lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid. Op zo’n moment kan er een goede balans worden opgemaakt en kan de schade in kaart worden gebracht. Is het herstel niet volledig? Dan moet ook de toekomstige letselschade worden geïnventariseerd. In zo’n geval wordt in kaart gebracht hoe de toekomst er naar alle waarschijnlijk zonder het ongeval uit zou hebben gezien. Wanneer dat duidelijk is wordt ingeschat hoe de toekomst er met het ongeval uit gaat zien. Het verschil tussen deze twee scenario’s bepaalt de omvang van de schade. Uiteindelijk geeft een medisch adviseur aan of het medisch verantwoord is om de claim af te wikkelen. Is dit niet verantwoord dan kunnen er voorbehouden worden opgenomen of wordt de afwikkeling uitgesteld.

Neem contact met ons op

Bent u bang voor de hoge kosten voor het inschakelen van onze letselschadespecialisten? Dat is niet nodig! De aansprakelijke veroorzaker dient ook onze kosten te vergoeden. U betaalt dus niets! Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor kosteloos advies! Bel ons tijdens kantooruren op nummer 085 48 42 100 of vul ons contactformulier in.

Stel uw vraag
  Wilt u teruggebeld worden?


  Reactie binnen 1 werkdag.

  Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

  Ottenschot

  Uw rechtshulp bij letselschade

  • Kosteloos
  • Afspraak op locatie
  • Persoonlijke aandacht

  Uw schaderegelaar

  Wij regelen voor u de maximaal mogelijke schadevergoeding! Lees meer over onze werkwijze.

  Top
  Ottenschot Letselschade

  Ottenschot Letselschade