Smartengeld claimen | Ottenschot Letselschade

Smartengeld

Smartengeld claimen: vergoeding voor immateriële schade bij letselschade

Bent u slachtoffer geworden van een verkeersongeval, bedrijfsongeval of een aanval door dieren? Naast de zichtbare materiële schade, zoals beschadigde eigendommen of medische kosten, is er vaak ook sprake van immateriële schade. Deze immateriële schade, die niet in geld is uit te drukken, omvat de emotionele impact van het letsel, zoals pijn, verdriet en verlies van levensvreugde.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een financiële compensatie die bedoeld is om het emotionele leed van het slachtoffer te verzachten na een ongeval. Het is een erkenning van het ongemak en de psychologische gevolgen die het letsel met zich meebrengt.

Voorbeelden van smartengeld:

 • Verlies van levensvreugde: Stel dat een actieve en levenslustige persoon na een ernstig ongeval niet langer in staat is om deel te nemen aan geliefde activiteiten zoals sporten, reizen of sociale evenementen. Het smartengeld kan worden toegekend als compensatie voor het verlies van deze levensvreugde en het verminderde welzijn als gevolg van de beperkingen.
 • Psychologisch trauma: Een slachtoffer van een ernstig verkeersongeval kan posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelen als gevolg van de traumatische ervaring. Het smartengeld kan worden toegekend als erkenning van het psychologische trauma en als hulp bij het herstelproces, zoals het bekostigen van therapieën en behandelingen.
 • Fysieke pijn en lijden: Een persoon die ernstig gewond raakt bij een bedrijfsongeval kan langdurige fysieke pijn en lijden ervaren als gevolg van het letsel. Het smartengeld kan worden toegekend als compensatie voor het doorstaan van deze pijn en het ongemak dat gepaard gaat met het herstelproces.
 • Littekens en verminking: Letsels zoals littekens, verminkingen of blijvende fysieke handicaps als gevolg van een ongeval kunnen een aanzienlijke impact hebben op het zelfbeeld en de psychologische gezondheid van het slachtoffer. Het smartengeld kan worden toegekend als erkenning van deze blijvende schade en ter compensatie van de emotionele gevolgen ervan.
 • Verlies van arbeidsvermogen: Als het letsel leidt tot tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid, kan het smartengeld worden toegekend als compensatie voor het verlies van inkomen en de financiële onzekerheid die hieruit voortvloeit.

Deze voorbeelden illustreren de diverse situaties waarin smartengeld kan worden toegekend om het emotionele leed en de impact van letselschade te verzachten.

Hoogte van smartengeld: hoeveel smartengeld kan ik verwachten?

In Nederland wordt de hoogte van het smartengeld naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld, rekening houdend met verschillende factoren:

 • Aard van het letsel: De ernst en aard van het letsel spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld.
 • Oorzaak van het letsel: Of de letselschade is veroorzaakt door een verkeersongeval, bedrijfsongeval of dieren kan invloed hebben op de hoogte van de compensatie.
 • Lijden en pijn: De ernst van de geleden en nog te lijden pijn wordt meegewogen.
 • Herstelproces: Wordt er verwacht dat het letsel volledig zal herstellen of dat het blijvende gevolgen zal hebben?
 • Medische behandelingen: Het aantal medische behandelingen en therapieën dat nodig is (of zal zijn) voor het herstel wordt in overweging genomen.
 • Psychologische impact: Eventuele psychische problemen als gevolg van het letsel worden meegenomen in de berekening.
 • Arbeidsongeschiktheid: Wordt er tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid verwacht als gevolg van het letsel?
 • Verlies van activiteiten: Als het letsel het uitoefenen van hobby’s of sport belemmert, kan dit ook worden meegewogen.

Het berekenen van smartengeld is een complexe taak die het best kan worden uitgevoerd door een ervaren letselschadespecialist.

Smartengeld voorschotten en belasting

In sommige gevallen kan het lang duren voordat een definitieve regeling voor smartengeld wordt bereikt, vooral als de juridische procedures zich voortslepen. Om tegemoet te komen aan de financiële behoeften van het slachtoffer tijdens deze periode van onzekerheid, kunnen letselschadeadvocaten of verzekeraars smartengeldvoorschotten aanbieden. Deze voorschotten stellen het slachtoffer in staat om essentiële kosten te dekken, zoals medische rekeningen en levensonderhoud, terwijl de zaak nog loopt.

Het is belangrijk op te merken dat de belastingimplicaties van smartengeldvoorschotten kunnen variëren afhankelijk van de jurisdictie en de specifieke omstandigheden van de zaak. Over het algemeen worden smartengelduitkeringen die voortvloeien uit persoonlijk letsel niet belast in Nederland. Dit betekent dat zowel het uiteindelijke smartengeld als eventuele voorschotten gewoonlijk belastingvrij zijn voor het slachtoffer.

Echter, in sommige gevallen kunnen er uitzonderingen zijn, zoals wanneer het smartengeld wordt toegekend voor verlies van inkomen of verlies van arbeidsvermogen, waarbij de belastingregels anders kunnen zijn. Het is daarom verstandig voor slachtoffers om juridisch advies in te winnen bij een ervaren letselschadeadvocaat om volledig op de hoogte te zijn van de fiscale gevolgen van smartengeldvoorschotten en -uitkeringen.

Hoe kunnen wij helpen?

Als gespecialiseerde letselschade-experts nemen wij de zorgen rondom het verhalen van uw schade op ons. Wij zorgen ervoor dat u een rechtvaardige compensatie ontvangt, zodat u zich kunt richten op uw herstel. Onze professionals staan klaar om u te adviseren en te begeleiden gedurende het hele proces.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wilt u meer informatie over smartengeld claimen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor kosteloos advies. Wij hebben vestigingen in Almelo, Amersfoort en Oosterwolde. Bel ons tijdens kantooruren op nummer 085 48 42 100 of vul ons contactformulier in.

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade