Advies voor werkgevers - Ottenschot Letselschade

Advies voor werkgevers

Wat betekent het voor u als werkgever wanneer een van uw medewerkers door letselschade uitvalt?

Als uw werknemer arbeidsongeschikt wordt, heeft u als werkgever de verplichting het loon geheel of gedeeltelijk door te betalen. U bent ook verplicht uw werknemer bij te staan bij het re-integratietraject. Bovendien bestaat de kans dat uw werknemer in een later stadium een beroep moet doen op een WIA-uitkering. Er worden door verzekeringsmaatschappijen ziekteverzuimpolissen aangeboden. Mogelijk heeft ook u een dergelijke verzekering afgesloten. Misschien heeft u dit bewust niet gedaan en bent u eigenrisicodrager. In beide situaties kan een arbeidsongeschikte werknemer u veel schade bezorgen.

Wat u kunt vorderen

Er zijn enkele kosten die u als werkgever kunt vorderen:

  • Het nettosalaris, inclusief het vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering, dat u door moet doorbetalen volgens de arbeidsovereenkomst en cao.
  • De kosten van uw arbodienst/bedrijfsarts.
  • Uw interne kosten zoals bijvoorbeeld van uw boekhouding en P&O-afdeling en kosten voor het opstellen van een plan van aanpak en re-integratieverslagen, maar ook kosten voor een vervoersvoorzieningen of een werkplekaanpassing.
  • Kosten van een re-integratiebureau of een bureau dat re-integratietrainingen verzorgt.

Neem een specialist in de arm

Ottenschot Letselschade is gespecialiseerd in het verhalen van letselschade. Wij behartigen de belangen van slachtoffers maar ook van u als werkgever, vaak ook van beiden. Voor de gewonde werknemer werken wij veelal kosteloos. De wet bepaalt dat een slachtoffer de kosten die hij moet maken voor het verhalen van zijn persoonlijke schade in rekening kan brengen bij de partij die de schade veroorzaakt heeft.

Als werkgever wordt u geacht zelf uw schade te kunnen verhalen. In de praktijk is dat echter vaak moeilijker dan gedacht, omdat u op terreinen belandt waar u mogelijk onvoldoende bekend mee bent. Daarom is Ottenschot Letselschade ook voor u als werkgever de juiste partner om dit traject met u te doorlopen. Samen met ons bent u direct vanaf het eerste moment goed op weg. U bent verzekerd van de juiste begeleiding, kennis en deskundigheid om het traject goed af te ronden.

Uw kosten

Voor u als werkgever bedragen de kosten voor het verhalen van uw schade op de aansprakelijke partij 15% exclusief BTW van het door ons voor u verhaalde bedrag. Omdat het voordelen heeft om zowel de belangen van uw werknemer en die van u als werkgever te behartigen, passen wij in die situaties een percentage van 10% exclusief BTW toe. Slagen wij er niet in uw schade te verhalen, dan bent u aan ons niets verschuldigd. Op grond van enkele gerechtelijke uitspraken is het in een aantal gevallen ook mogelijk dat wij namens de werkgever de kosten van een belangenbehartiger vorderen bij de aansprakelijke partij. Het verhaalde deel van onze kosten wordt dan verrekend met de uitbetaling van de laatste claim.

 

Meld hier uw loonschade

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor kosteloos advies! Bel ons tijdens kantooruren op nummer 085 48 42 100 of vul ons contactformulier in.

Stel uw vraag
  Wilt u teruggebeld worden?


  Reactie binnen 1 werkdag.

  Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

  Ottenschot

  Uw rechtshulp bij letselschade

  • Kosteloos
  • Afspraak op locatie
  • Persoonlijke aandacht

  Uw schaderegelaar

  Wij regelen voor u de maximaal mogelijke schadevergoeding! Lees meer over onze werkwijze.

  Top
  Ottenschot Letselschade

  Ottenschot Letselschade