Hoge Raad bevestigt: zwart verlies verdienvermogen is rechtmatig belang - Ottenschot Letselschade

Hoge Raad bevestigt: zwart verlies verdienvermogen is rechtmatig belang

Door Richard van Beek, Ottenschot Letselschade

In onze vorige nieuwsbrief schreven we al over het advies van Advocaat Generaal Lindenbergh over ‘zwart verlies aan verdienvermogen’. Dit advies schreef hij in verband met een cassatie die door Achmea was aangespannen. Achmea stelde in de voorgaande procedure dat: ‘gederfde inkomsten uit zwart werk moet worden aangemerkt als schade aan een niet-rechtmatig belang’. Dit ondanks het feit dat de jurisprudentie duidelijk is (zie: arrest HR d.d. 24-11-2000).

Bij beschikking van 29 januari 2021 heeft de rechtbank het verzoek van Achmea verworpen. Ook in hoger beroep volgde een afwijzing.

Achmea liet het hier niet bij zitten en is uiteindelijk in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Op 12 april 2024 heeft de Hoge Raad arrest gewezen. De Hoge Raad heeft de eerdere lijn bevestigd. Dat de benadeelde deze inkomsten had, duidt erop dat door arbeid inkomen kon worden verworven en zegt dus iets over het op dat moment bestaande arbeidsvermogen, zo oordeelde de Hoge Raad. Verder wordt in het arrest herhaald dat de stelplicht en bewijslast van het bestaan en de omvang van de schade in beginsel op de benadeelde rusten, maar ook dat hier geen strenge eisen aan mogen worden gesteld. Bij de vergelijking met en zonder ongeval moet naar redelijkheid worden ingeschat hoe het inkomen in de hypothetische situatie zou zijn geweest. Hierbij komt het aan op redelijke verwachtingen, aldus de Hoge Raad.

Hiermee is deze jarenlange procedure eindelijk tot een einde gekomen. En laten wij hopen dat deze discussies op dossierniveau ook verleden tijd zullen zijn. Mocht een verzekeraar toch weer voet bij stuk houden, dan is er met de geldende jurisprudentie voldoende munitie om het standpunt gemotiveerd te weerleggen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan zal een civiele procedure zeker kansrijk zijn.

Richard van Beek is NIVRE Register-Expert bij Ottenschot Letselschade

Stel uw vraag
  Wilt u teruggebeld worden?


  Reactie binnen 1 werkdag.

  Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

  Ottenschot

  Uw rechtshulp bij letselschade

  • Kosteloos
  • Afspraak op locatie
  • Persoonlijke aandacht

  Uw schaderegelaar

  Wij regelen voor u de maximaal mogelijke schadevergoeding! Lees meer over onze werkwijze.

  Top
  Ottenschot Letselschade

  Ottenschot Letselschade