AD Lindenberg: ‘zwart verlies verdienvermogen is rechtmatig belang’ - Ottenschot Letselschade

AD Lindenberg: ‘zwart verlies verdienvermogen is rechtmatig belang’

Door Richard van Beek en Grytsje van den Bergs, NIVRE Register-Experts bij Ottenschot Letselschade

Er is in het verleden veel geprocedeerd over de vraag of een vordering verlies aan verdienvermogen moet worden toegekend als er sprake is van zwart werk. Slachtoffers zijn zich vaak niet bewust van deze mogelijkheid. Daarentegen zijn verzekeraars vaak terughoudend om deze schade te vergoeden, terwijl de jurisprudentie wel duidelijk is: mits het geoorloofde arbeid betreft, dient deze (op netto basis) te worden vergoed.

Achmea is in een zaak niet alleen terughoudend, maar ook vasthoudend. Zij heeft een deelgeschilprocedure gestart, waarbij zij heeft aangevoerd dat deze schade buiten beschouwing gelaten moet worden. Hiervoor heeft Achmea verschillende argumenten aangevoerd. Het gaat te ver om deze allemaal aan bod te laten komen, maar het volgende argument willen wij wel benoemd hebben: “Gederfde inkomsten uit zwart werk moet worden aangemerkt als schade aan een niet-rechtmatig belang”.  Bij beschikking van 29 januari 2021 heeft de rechtbank het verzoek van Achmea verworpen.

Vervolgens is Achmea een bodemprocedure gestart en nadat de rechtbank heeft bepaald dat er hoger beroep kon worden ingesteld, heeft Achmea dit gedaan. Het Hof heeft daarop het verzoek van Achmea (verklaring voor recht) afgewezen. Het Hof heeft daarbij bepaald dat van een niet-rechtmatig belang kan worden gesproken als het inkomsten zijn uit een verboden beroep of bedrijf. Daarvan was geen sprake. Dat er geen belasting en premies zijn afgedragen is onrechtmatig jegens de fiscus, maar niet ten opzichte van Achmea, aldus het Hof.

Achmea kon zich hier niet bij neerleggen en is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Vervolgens heeft Advocaat Generaal Lindenberg zich hierover gebogen. Naar zijn mening dient het cassatieberoep te worden verworpen, nu de oordelen van het Hof geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting zouden geven. Als argument heeft hij ook aangegeven dat de vordering naar zijn mening niet bestaat uit gemiste zwarte inkomsten, maar uit verlies aan verdienvermogen. Dit kan niet gezien worden als een niet-rechtmatig belang. Zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:PHR:2023:1203.

Over enkele maanden zal de Hoge Raad arrest wijzen. Hoewel er geen garanties te geven zijn, is onze verwachting dat de Hoge Raad deze conclusies zal overnemen. Hoe het ook zij: Wordt vervolgd!

Richard van Beek, NIVRE Register-Experts bij Ottenschot Letselschade

Grytsje van den Bergs, NIVRE Register-Experts bij Ottenschot Letselschade

 

 

Stel uw vraag
  Wilt u teruggebeld worden?


  Reactie binnen 1 werkdag.

  Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

  Ottenschot

  Uw rechtshulp bij letselschade

  • Kosteloos
  • Afspraak op locatie
  • Persoonlijke aandacht

  Uw schaderegelaar

  Wij regelen voor u de maximaal mogelijke schadevergoeding! Lees meer over onze werkwijze.

  Top
  Ottenschot Letselschade

  Ottenschot Letselschade