Wetsvoorstel affectieschade door Tweede Kamer aangenomen - Ottenschot Letselschade

Wetsvoorstel affectieschade door Tweede Kamer aangenomen

Op 9 mei 2017 heeft de Tweede Kamer met algemene stemmen voor het Wetsvoorstel affectieschade gestemd. Het wetsvoorstel moet nog wel worden goedgekeurd in de Eerste Kamer.

Het wetsvoorstel affectieschade maakt het mogelijk om smartengeld toe te kennen aan nabestaanden van slachtoffers die bijvoorbeeld omgekomen zijn bij een verkeersongeluk of geweldsmisdrijf en voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is.

Het wetsvoorstel voorziet in een grote behoefte onder naasten en nabestaanden. Uiteraard kan met een smartengeldvergoeding aan naasten of nabestaanden hun leed niet worden weggenomen, maar het biedt een zekere erkenning en genoegdoening van het leed dat nabestaanden en naasten is aangedaan. Dat kan bijdragen aan het (psychisch) herstel.

Eerdere verwerping in Eerste Kamer

in 2010 verwierp de Eerste Kamer een eerder Wetsvoorstel affectieschade. Hierdoor loopt Nederland in Europa nog steeds uit de pas. In vrijwel alle Europese landen bestaat in enige vorm de mogelijkheid van vergoeding van affectieschade. In Europa bestaat dit recht alleen in Nederland en Duitsland niet. Wel heeft een wetswijziging in 2011 het mogelijk gemaakt voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven om een uitkering voor affectieschade te doen aan nabestaanden (€ 5.000).

Beperkte kring komt in aanmerking voor vergoeding

Als het nieuwe wetsvoorstel wet wordt, zal een beperkte kring van naasten/nabestaanden voor vergoeding van affectieschade in aanmerking komen. Het gaat in beginsel om de partner, ouders, kinderen en broers of zusters van het slachtoffer. Daarnaast zullen ook andere personen in aanmerking kunnen komen waarmee een zorgrelatie in gezinsverband bestaat (bijvoorbeeld pleegkinderen).

Aan stiefouders en/of stiefkinderen van een slachtoffer zullen dezelfde bedragen ter vergoeding van de affectieschade toe worden gekend als bij biologische verwanten. In uitzonderlijke gevallen kunnen ook andere personen die in een nauwe persoonlijke relatie tot het slachtoffer staan voor vergoeding van affectieschade in aanmerking komen.

Lees ook: Wat is affectieschade?

Stel uw vraag
  Wilt u teruggebeld worden?


  Reactie binnen 1 werkdag.

  Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

  Ottenschot

  Uw rechtshulp bij letselschade

  • Kosteloos
  • Afspraak op locatie
  • Persoonlijke aandacht

  Uw schaderegelaar

  Wij regelen voor u de maximaal mogelijke schadevergoeding! Lees meer over onze werkwijze.

  Top
  Ottenschot Letselschade

  Ottenschot Letselschade