Letselschadezaak - Ottenschot Letselschade

Smartengeld

Als u letselschade oploopt door een ongeval, medische fout of ander voorval is er naast materiële schade ook sprake van immateriële schade. Immateriële schade is de schade die niet in geld is uit te drukken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om pijn, ongemak, verdriet en gederfde levensvreugde.

De vergoeding voor immateriële schade noemen we smartengeld. Het smartengeld is bedoeld als compensatie om het leed van een slachtoffer te verzachten.

De hoogte van het smartengeld wordt in Nederland naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld. Daarbij wordt naar diverse persoonlijke omstandigheden gekeken, zoals:

  • wat voor letsel u hebt opgelopen
  • de oorzaak van het door u opgelopen letsel.
  • de ernst van de geleden en nog te lijden pijn.
  • is sprake van blijvend letsel of van volledig herstel.
  • de duur van opname in het ziekenhuis/verpleegcentrum/revalidatiecentrum.
  • welke medische/therapeutische behandelingen u hebt gehad en eventueel in de toekomst nog nodig hebt.
  • psychische problemen als gevolg van het ongeval.
  • of u littekens hebt overgehouden aan het ongeval.
  • tijdelijke dan wel blijvende arbeidsongeschiktheid.
  • hobby’s/sport die u niet meer kunt uitoefenen.

Naast smartengeld als vergoeding voor immateriële schade bestaat overigens ook shockschade en affectieschade. U hebt recht op vergoeding van shockschade wanneer u getuige bent geweest van een ernstig ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is of wanneer u kort daarna geconfronteerd bent met de gevolgen daarvan. Het gaat in zo’n geval om psychisch letsel dat veroorzaakt is door die waarneming. Affectieschade vloeit voort uit het verdriet doordat een naaste ernstig letsel heeft opgelopen of is overleden bij een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is. Op basis van de huidige wetgeving komt dit (nog) niet voor vergoeding in aanmerking. Een uitzondering hierop is de situatie waarin de aansprakelijke persoon het oogmerk had om leed toe te brengen.

Het berekenen van de immateriële schadevergoeding is vaak een complexe taak die het best kan worden gedaan door een letselschadespecialist. Wij ontnemen u de zorgen met betrekking tot het verhalen van uw schade en zorgen ervoor dat u een passend bedrag ontvangt. U focust zich op uw herstel, wij spannen ons in voor u.

 

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade