VAV bij zwart werk arrest 12 april 2024 - Ottenschot Letselschade

VAV bij zwart werk arrest 12 april 2024

VAV bij zwart werk

Er is in het verleden veel geprocedeerd over de vraag of een vordering verlies aan verdienvermogen moet worden toegekend als er sprake is van zwart werk. Slachtoffers zijn zich vaak niet bewust van deze mogelijkheid. Daarentegen zijn verzekeraars met enige regelmaat terughoudend om deze schade te vergoeden. Dit ondanks het feit dat de jurisprudentie (zie: arrest HR d.d. 24-11-2000) wel duidelijk is.

Zo heeft Achmea gemeend een deelgeschilprocedure te moeten starten, waarbij zij heeft aangevoerd dat deze schade buiten beschouwing moet worden gelaten. Bij beschikking van 29 januari 2021 heeft de rechtbank het verzoek van Achmea verworpen. Ook in hoger beroep volgde een afwijzing.

Achmea liet het hier niet bij zitten en is uiteindelijk in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Op 12 april 2024 heeft de Hoge Raad arrest gewezen. De Hoge Raad heeft de eerdere lijn bevestigd. Dat de benadeelde deze inkomsten had, duidt erop dat door arbeid inkomen kon worden verworven en zegt dus iets over het op dat moment bestaande arbeidsvermogen, zo oordeelde de Hoge Raad. Verder wordt in het arrest herhaald dat de stelplicht en bewijslast van het bestaan en de omvang van de schade in beginsel op de benadeelde rusten, maar ook dat hier geen strenge eisen aan mogen worden gesteld. Bij de vergelijking met en zonder ongeval moet naar redelijkheid worden ingeschat hoe het inkomen in de hypothetische situatie zou zijn geweest. Hierbij komt het aan op redelijke verwachtingen, aldus de Hoge Raad.

Hiermee is deze jarenlange procedure eindelijk tot een einde gekomen. En laten wij hopen dat deze discussies op dossierniveau ook verleden tijd zullen zijn. Mocht een verzekeraar toch weer voet bij stuk houden, dan is er met de geldende jurisprudentie voldoende munitie om het standpunt gemotiveerd te weerleggen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan zal een civiele procedure zeker kansrijk zijn.

 

 

Stel uw vraag
  Wilt u teruggebeld worden?


  Reactie binnen 1 werkdag.

  Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

  Ottenschot

  Uw rechtshulp bij letselschade

  • Kosteloos
  • Afspraak op locatie
  • Persoonlijke aandacht

  Uw schaderegelaar

  Wij regelen voor u de maximaal mogelijke schadevergoeding! Lees meer over onze werkwijze.

  Top
  Ottenschot Letselschade

  Ottenschot Letselschade