Zwart werk - Ottenschot Letselschade

Zwart werk

Je verdient “zwart” bij, maar krijgt een ongeval. Kun je dat claimen?

Met name in de schoonmaak- en bouwsector worden veel inkomsten niet aangegeven bij de belastingdienst. Met enige regelmaat krijgen wij, bij Ottenschot, dan ook te maken met cliënten die zwart bijverdienen.

Vergoeding van schade

Welke schade wel of niet voor vergoeding in aanmerking komt is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW). Hierin is opgenomen dat vermogensschade en ander nadeel vergoed moet worden. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst. Op grond hiervan dienen gemiste inkomsten uit werk te worden vergoed. In het wetboek staat niet dat het alleen gaat om inkomsten vanuit wit werk. Uiteraard kunnen inkomsten uit illegale en verboden activiteiten niet worden verhaald, omdat deze in strijd zijn met de rechtsorde.

In 2000 heeft de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland, een uitspraak gedaan dat de schade die wordt geleden door het niet kunnen verrichten van zwart werk ook vergoed hoort te worden.

Zwarte inkomsten niet volledig vergoed

De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak verder bepaald dat de inkomsten die zwart worden verdiend, moeten worden teruggebracht naar een netto vergoeding. Daarbij moet rekening worden gehouden met belastingen en premies die normaal gesproken verschuldigd zouden zijn.

Onderbouwing

Uiteraard is het, zoals bij alle schadeposten, wel aan de benadeelde om aannemelijk te maken dat er inderdaad sprake was van inkomsten uit zwart werk en in welke mate hier sprake van was. Dit valt vaak niet mee. Er is meestal geen registratie of documentatie voorhanden, gezien het buiten de officiële boekhouding wordt gehouden. Verder zijn opdrachtgevers vaak terughoudend in het verstrekken van verklaringen. Zij zijn huiverig om zelf betrapt te worden door de belastingdienst.

Standpunt verzekeraars

Aansprakelijkheidsverzekeraars willen zich nog wel eens op het standpunt beroepen dat het vergoeden van gemiste inkomsten uit zwart werk maatschappelijk gezien immoreel/ niet aanvaardbaar is. Zwart werken lijkt echter in onze samenleving voor een bepaalde mate geaccepteerd. Zeker in bepaalde beroepsgroepen.

Bovendien stellen aansprakelijkheidsverzekeraars zelf regelmatig voor aan een benadeelde om een zwarte hulp in te schakelen voor bijvoorbeeld tuinonderhoud en/ of huishoudelijke hulp. Dit drukt voor hen immers ook de schadelast. Het is absoluut onredelijk dat een verzekeraar enerzijds, mede vanuit eigenbelang, wel bereid is het inschakelen van zwart werk te vergoeden, maar anderzijds geen zwart werk wil betalen als het gaat om verlies van verdienvermogen van de benadeelde zelf.

Conclusie

Mocht u als benadeelde van een ongeval niet meer in staat zijn uw zwarte werkzaamheden te verrichten. Loopt u daardoor inkomsten mis? Dan staan wij u graag bij om ook deze schade ook voor u te verhalen. Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor kosteloos advies! Bel ons tijdens kantooruren op nummer 085 48 42 100 of vul ons contactformulier in.

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade