Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen - Ottenschot Letselschade

Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen

Door: Richard van Beek

Wie had 10 jaar geleden het idee om zonnepanelen op hun woning te laten installeren? Inmiddels hebben 2 miljoen huishoudens zonnepanelen op hun daken liggen. De vraag is nog enorm, terwijl het aanbod achterblijft. Ook installatiebedrijven hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt waardoor de werkdruk toeneemt. Dit leidt ertoe dat niet elk bedrijf alle veiligheidsmaatregelen in acht neemt.

De Nederlandse Arbeidsinspectie publiceerde onlangs dat er veel ongevallen voorkomen bij het installeren van zonnepanelen (klik hier voor het artikel). In het laatste anderhalf jaar waren er maar liefst 40 ongevallen. Nu de installateurs op grote hoogten werken, zijn de gevolgen ook vaak erg groot. In meer dan 50% was er sprake van botbreuken, 20% liep hoofdletsel op en in 10% van de gevallen was er sprake van blijvend letsel. In de afgelopen 3 jaar hadden 5 ongevallen zelfs een dodelijke afloop. Dan zou je toch zeggen dat er genoeg redenen zijn om voldoende veiligheidsmaatregelen te treffen. Toch blijkt dat in meer dan 70% van de gevallen de Arbowet werd overtreden. De Arbeidsinspectie is nu in gesprek met de sector over het verbeteren van de veiligheid.

Dat dit wel nodig is, bleek onlangs weer. Begin maart is een installateur van 4 verdiepingen hoog naar beneden gevallen. Helaas heeft hij het niet overleefd. Nog geen 2 weken later is een installateur van 6 verdiepingen hoog gevallen, met zwaar letsel tot gevolg. De Arbeidsinspectie heeft beide ongevallen nu in onderzoek.

Wat nu als een werknemer letsel oploopt of zelfs komt te overlijden? Kan de werkgever hiervoor aansprakelijk worden gehouden?
De werknemer hoeft “slechts” aan te tonen dat er schade is geleden door de uitoefening van de werkzaamheden. Slaagt de werknemer hier in, dan wil dat nog niet zeggen dat de werkgever per definitie aansprakelijk is. Als de werkgever vervolgens kan aantonen dat zij haar zorgplicht niet heeft geschonden is zij niet aansprakelijk.

Wat houdt de zorgplicht nu in?
De zorgplicht betekent dat de werkgever de verplichting heeft om ervoor te zorgen dat haar werknemers in een veilige werkomgeving werken. Ook moet zij (veiligheids)instructies geven en toezicht houden op naleving van die instructies. Die zorgplicht gaat (heel) erg ver en ook geldt de regel: Hoe gevaarlijker het werk, hoe zwaarder de zorgplicht.

Wat nu als de werknemer zelf een fout maakt?
Een fout maken is niet voldoende. De werkgever kan slechts onder de aansprakelijkheid uit komen, als het handelen van de werknemer gezien moet worden als opzet of aan opzet grenzende bewuste roekeloosheid. Hiervan is slechts in hoge uitzonderingsgevallen sprake.

Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor kosteloos advies! Bel ons tijdens kantooruren op nummer 085 48 42 100 of vul ons contactformulier in.

 

Stel uw vraag
  Wilt u teruggebeld worden?


  Reactie binnen 1 werkdag.

  Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

  Ottenschot

  Uw rechtshulp bij letselschade

  • Kosteloos
  • Afspraak op locatie
  • Persoonlijke aandacht

  Uw schaderegelaar

  Wij regelen voor u de maximaal mogelijke schadevergoeding! Lees meer over onze werkwijze.

  Top
  Ottenschot Letselschade

  Ottenschot Letselschade