Leo Kleinsman - Ottenschot Letselschade

Leo Kleinsman

Leo Kleinsman

Leo Kleinsman (1956)

De liefde voor het beroep van letselschaderegelaar vindt zijn oorsprong in mijn werkzame periode op de afdeling Verhaalszaken van een zorgverzekeraar. Als indirect slachtoffer werden op die afdeling medische kosten verhaald. Om het slachtoffer nog beter te kunnen helpen en bij te staan heb ik toen de opleiding Motorrrijtuigenverzekering en Schadebehandeling gevolgd en aansluitend een aantal cursussen waardoor ik als registerexpert Personenschade kon worden ingeschreven in het Nivre.

Ondertussen had ik mijn baan bij de zorgverzekeraar al ingewisseld voor een binnendienstfunctie als schadebehandelaar bij een letselschadebureau, waarna ik eind 2003 bij Ottenschot Letselschade de kans kreeg om door te groeien naar de functie van letselschaderegelaar.

Vooral het contact met cliënten en de grote mate van zelfstandigheid geven mij grote voldoening in mijn werk. Dit in combinatie met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid geven mij de energie om mijn cliënten bij te staan in het hen volledig schadeloos stellen.

 

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade