NLE: drie-jaarsevaluatie verzekeraars niet conform gedragscode - Ottenschot Letselschade

NLE: drie-jaarsevaluatie verzekeraars niet conform gedragscode

Branchevereniging Nederlandse Letselschade Experts (NLE) juicht toe dat verzekeraars conform aanbevelingen van het Verbond van Verzekeraars stappen zetten om zaken die dreigen vast te lopen weer vlot te trekken, een eventuele impasse te doorbreken en daarmee een oplossing dichterbij te brengen.
“Het is daarbij wel van belang dat de wijze waarop de evaluatie verloopt zorgvuldig is en het belang van het slachtoffer niet schaadt. In dat kader constateren wij een aantal knelpunten inzake de drie-jaarsevaluatie”, stelt directeur Martijn van Driel van de NLE, de sinds 1998 bestaande branchevereniging 17 voor slachtoffers werkende letselbureaus zijn aangesloten met gezamenlijk 120 fte-experts in dienst. Hij licht toe: “Slachtoffers hebben niet voor niets een belangenbehartiger ingeschakeld. Zij hebben ervoor gekozen de inhoudelijke behandeling van hun zaak, zowel wat betreft de schade als het proces, aan een professional over te laten. Belangenbehartigers kunnen dan ook niet zomaar worden gepasseerd. Een besluit van de verzekeraar om het slachtoffer toch rechtstreeks te benaderen kan daarom niet lichtzinnig worden genomen. De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), waaraan zowel NLE-leden als verzekeraars zich hebben geconformeerd, moet worden gevolgd..” De GBL schrijft voor dat slachtoffers uitsluitend rechtstreeks worden benaderd als de belangenbehartiger niet tijdig of niet adequaat reageert en daardoor het belang van zijn cliënt schaadt. “Aan deze voorwaarden is bij de drie-jaarsevaluatie niet, of slechts bij uitzondering, voldaan”, verklaart Van Driel. “De brief die in het kader van de evaluatie door de verzekeraar wordt verstuurd, zou dan ook aan de belangenbehartiger moeten worden gestuurd. Hij bespreekt dit vervolgens met zijn cliënt en reageert namens zijn cliënt richting de verzekeraar.”
Het valt de NLE-directeur verder op dat de inhoud van de brieven die verzekeraars versturen verschillend is. “Daar waar bijvoorbeeld Univé slachtoffers in de brief naar hun belangenbehartiger verwijst om de drie-jaarsevaluatie te bespreken, nodigt Achmea slachtoffers uit om contact met de verzekeraar op te nemen om hun eventuele klachten te bespreken. Achmea stuurt daarmee direct aan op een inhoudelijk overleg met het slachtoffer zonder belangenbehartiger. Daarmee wordt de GBL nogmaals geschonden.”
De NLE zegt niet aan de goede bedoelingen van verzekeraars te twijfelen. Wel dienen verzekeraars volgens de branchevereniging de wijze waarop zij vorm geven aan de drie-jaarsevaluatie te wijzigen. “De huidige werkwijze is niet in overeenstemming met de GBL en kan zorgen voor ongewenste spanningen tussen verzekeraars en belangenbehartigers en voor onnodige onrust bij slachtoffers. Dat gaat ten koste van de beoogde effectiviteit van de evaluatie.”

Bron: Nieuwsbrief Schade

Stel uw vraag
  Wilt u teruggebeld worden?


  Reactie binnen 1 werkdag.

  Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

  Ottenschot

  Uw rechtshulp bij letselschade

  • Kosteloos
  • Afspraak op locatie
  • Persoonlijke aandacht

  Uw schaderegelaar

  Wij regelen voor u de maximaal mogelijke schadevergoeding! Lees meer over onze werkwijze.

  Top
  Ottenschot Letselschade

  Ottenschot Letselschade