Nederland wordt testland voor zelfrijdende voertuigen - Ottenschot Letselschade

Nederland wordt testland voor zelfrijdende voertuigen

Nederland wordt een proeftuin voor zelfrijdende voertuigen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met aanpassing van de regels zodat grootschalige testen op de openbare weg met zelfrijdende auto’s en vrachtwagens mogelijk worden. “Mijn doel is met deze pragmatische aanpak Nederland internationaal als testland op de kaart te zetten”, aldus de bewindsvrouw.

In een brief aan de Tweede Kamer licht de minister haar plannen als volgt toe: “De ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en vrachtauto’s gaat snel. Nu al zijn er automatische functies in voertuigen beschikbaar, zoals inparkeren en file rijden. Het aanbod neemt de komende jaren verder toe. Hiermee verandert de relatie tussen voertuigen en bestuurder de komende 20 jaar meer dan de afgelopen 100 jaar. Ik wil niet alleen klaar zijn voor deze ontwikkelingen; ik zie het ook als een kans om Nederland wereldwijd op de kaart te zetten als land waar deze innovaties kunnen plaatsvinden en om op termijn koploper te worden op dit gebied.”
Het kabinet wil derhalve dat Nederland een voortrekkersrol krijgt bij de ontwikkeling van zelfrijdende voertuigen en systemen waarbij auto’s met elkaar en met verkeerscentrales communiceren. Nederland heeft volgens de minister de geschikte infrastructuur en – met kennisinstellingen en de automotive-sector – de kennis in huis om proeven met zelfrijdende voertuigen te faciliteren. “Daarom wil ik grootschalige testen van zelfrijdende voertuigen in Nederland mogelijk maken, ook op de openbare weg waar dat mogelijk en verantwoord is..”

Betere doorstroming, veiligheid en leefbaarheid
Minister Schultz van Haegen geeft in de brief verder aan te verwachten dat de zelfrijdende auto op termijn gaat bijdragen aan het verbeteren van de doorstroming, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. “Automatisch coöperatief rijden verbetert bijvoorbeeld de doorstroming doordat auto’s met elkaar kunnen communiceren en de afstand en snelheid onderling kunnen afstemmen. Hierdoor wordt de wegcapaciteit beter benut en vermindert het aantal files veroorzaakt door schokgolven. Inschatting is dat volledig automatisch rijden de verkeersveiligheid kan verbeteren, waardoor ook incidentele files afnemen. Van alle ongelukken wordt op dit moment namelijk 90% veroorzaakt door menselijk falen. Ook zal een zelfrijdende auto zuiniger rijden, wat goed is voor de leefbaarheid en het milieu. Naast maatschappelijke voordelen liggen er ook voordelen voor de Nederlandse economie doordat de logistieke sector en consument brandstof kunnen besparen.”

Om het grootschalig testen in Nederland mogelijk te maken wil de minister innovatie bevorderende wetgeving ontwikkelen, onder meer door de bestaande AMvB (Besluit ontheffing verlening exceptionele transporten) voor ontheffingverlening door de RDW aan te passen. Zij verwacht dit voorstel begin 2015 aan uw Kamer te sturen. Verder streeft zij naar (inter)nationale regelgeving die marktintroductie van zelfrijdende voertuigtechnologie mogelijk maakt. “Daarvoor nemen we het initiatief in internationale overleggen (EU en VN) en steunen we relevante voorstellen”, aldus de minister, die verder aangeeft nieuwe testaanvragen aan te moedigen door directe contacten met auto- en truckfabrikanten en door het opbouwen van een internationaal netwerk op dit terrein. Ook wil zij samen met de automotive industrie en kennisinstellingen op zoek gaan naar verdere mogelijkheden om Nederland als testland interessant te maken en te promoten.

Met de aanpassing van de huidige regels wordt de RDW bevoegd om voor grootschalige testritten op de openbare weg ontheffing te verlenen. Inmiddels hebben zich al diverse partijen gemeld die op de Nederlandse wegen testritten willen uitvoeren. Zo bereidt TNO in samenwerking met onder andere DAF, het Havenbedrijf Rotterdam en Transport en Logistiek Nederland een test met autonoom rijdende vrachtwagens voor en verkennen de provincie Gelderland en Wageningen UR de mogelijkheden van zelfrijdende voertuigen in het gebied Foodvalley.

Bron: Van Stigt Thans Communicatie

Stel uw vraag
  Wilt u teruggebeld worden?


  Reactie binnen 1 werkdag.

  Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

  Ottenschot

  Uw rechtshulp bij letselschade

  • Kosteloos
  • Afspraak op locatie
  • Persoonlijke aandacht

  Uw schaderegelaar

  Wij regelen voor u de maximaal mogelijke schadevergoeding! Lees meer over onze werkwijze.

  Top
  Ottenschot Letselschade

  Ottenschot Letselschade