Meeste fietsongevallen 50-plussers door weginrichting, eigen rijgedrag en dat van andere weggebruikers - Ottenschot Letselschade

Meeste fietsongevallen 50-plussers door weginrichting, eigen rijgedrag en dat van andere weggebruikers

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) onderzocht een 40-tal fietsongevallen waarbij 50-plussers ten val waren gekomen, tegen een obstakel waren aangereden of tegen een andere fietser of een brom- of snorfietser waren gebotst. Daaruit kwam naar voren dat de meest voorkomende ongevalsfactoren betrekking hadden op de weginrichting, het eigen rijgedrag en dat van medeweggebruikers: andere (snor)fietsers en/of voetgangers.

Een andere opmerkelijke uitkomst: in alle gevallen moest de fietser voor behandeling naar het ziekenhuis worden vervoerd met een ambulance. In bijna de helft van de onderzochte fietsongevallen (46 à 49%) lag hieraan het gedrag van (andere) weggebruikers ten grondslag, bij 17% een bijzondere verkeersituaties en bij 5 à 10% het verminderde zicht door schemer en/of duisternis. Kijkend naar de wegfactoren die op een ongeval van invloed zijn scoort de (te) smalle fietsvoorziening/rijbaan met 29% het hoogst, gevolgd door een weghelling die niet conform de regels van kennisorganisatie CROW is, geplaatste, slecht aangegeven paaltjes (15%), ontbrekende bebording en kwaliteit berm (beide 7 à 10%).

In de categorie ‘mensfactoren’ werden als oorzaken voor een fietsongeval met 50-plussers genoemd afleiding van de fietser (12 tot 27%), een nauwe focus (12 tot 24%), ervaring (eveneens 12 tot 24%), een te hoge snelheid met het oog op de omstandigheden (12 tot 15%) of juist een te lage snelheid voor de voertuigbeheersing (2 à 5%). Verder werden 7 tot 15% van de fietsongevallen veroorzaakt door te dicht bij de kant van de weg rijden, 5 tot 17% door de medische conditie van de fietser, 7 à 10% door een verkeerde afstelling van het zadel en 5 tot 7% door verkeerd afgestelde remmen. Eenzelfde percentage van de fietsongevallen vloeit voort uit te dicht bij de wegas rijden en door het gebruik van alcohol.

In alle onderzochte gevallen zijn de betrokken fietsers per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Twee van de vijf mochten nog dezelfde dag het ziekenhuis verlaten en ongeveer hetzelfde percentage bracht tussen de één en twaalf nachten in het ziekenhuis door (gemiddeld vijf nachten). Twee fietsers overleden als gevolg van het ongeval. Een kwart van hen liep letsel op aan de onderste ledematen (been, bekken), één op de vijf aan het hoofd en een zesde aan de bovenste ledematen, zo blijkt uit het onderzoek.

SWOV beveelt op basis van dit onderzoek maatregelen aan voor een veiliger fietsinfrastructuur, oudere fietsers zich meer bewust te laten zijn van wat men nog kan en daarop hun fiets te laten aanpassen.

Bron: Nieuwsbrief Schade

Stel uw vraag
  Wilt u teruggebeld worden?


  Reactie binnen 1 werkdag.

  Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

  Ottenschot

  Uw rechtshulp bij letselschade

  • Kosteloos
  • Afspraak op locatie
  • Persoonlijke aandacht

  Uw schaderegelaar

  Wij regelen voor u de maximaal mogelijke schadevergoeding! Lees meer over onze werkwijze.

  Top
  Ottenschot Letselschade

  Ottenschot Letselschade