Letselschade – De zin van een aansprakelijkheidsverzekering - Ottenschot Letselschade

Letselschade – De zin van een aansprakelijkheidsverzekering

Door Richard van Beek, Ottenschot Letselschade

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar voor elk incident geldt dat de gevolgen enorm groot kunnen zijn. Alleen daarom al is het verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Zou je zeggen… Helaas maak ik met enige regelmaat mee dat men bewust/onbewust niet verzekerd is. Een aansprakelijkheidsverzekering voor een motorvoertuig is wettelijk verplicht (artikel 2, lid 1 van de WAM). Vreemd genoeg geldt deze verplichting niet voor het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) of bedrijven (AVB).

Als er geen verzekering is afgesloten, zal men de schade uit eigen middelen moeten voldoen. Dit kan tot grote financiële problemen leiden. Als je deze risico’s afzet tegen de premies, de premie van een AVP is vaak enkele tientjes op jaarbasis, dan is dat wel zuur. Of een terechte straf, als iemand zich wel bewust is van de risico’s, maar denkt eenvoudig te kunnen besparen op de premie.

In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid om zich te verzekeren bij de aansprakelijke. Echter, als er sprake is van een tussenpersoon, dan geldt er voor die tussenpersoon ook wettelijke plichten. In artikel 7:401BW staat vermeld: “De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen”. Ook in de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) is het nodige over (on)zorgvuldige dienstverlening opgenomen. De tussenpersoon wordt gezien als professional en de cliënt als leek. De tussenpersoon is aansprakelijk als zij niet de zorgvuldigheid heeft betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Wat houdt dit concreet in? Een tussenpersoon moet de risico’s goed in kaart brengen en cliënten informeren en adviseren. Schending van deze zorgplicht heeft tot gevolg dat de tussenpersoon aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgen.

Naast de voordelen van verzekerd zijn tegen aanspraken van derden wordt ook vaak vergeten dat letselschade door aansprakelijkheid van onderlinge gezinsleden onder de dekking van een AVP valt. Hierbij kun je denken aan het volgende praktijkvoorbeeld.

vuur | LetselschadeOp een zonnige lentedag besluit de vader van het gezin de barbecue aan te steken. Nadat zij een uur lang lekker hebben gegeten, is de temperatuur gedaald. Het vlees wordt niet meer goed gaar en de vader besluit het met briketten aan te vullen. Hij schudt deze ruw vanuit de zak in de barbecue. Dit terwijl zijn zoon aan de andere zijde staat te kijken of zijn karbonade inmiddels doorbakken is. Door de actie komen er vele vuurvonken vrij. Deze raken de zoon, met als gevolg dat zijn kleding vlamvat. Vanzelfsprekend heerst er volop paniek. Uiteindelijk heeft de moeder het vuur kunnen doven, maar de zoon loopt zeer zware brandwonden op.

Een ziekenhuisopname en aansluitende revalidatie zijn het gevolg. Vanwege de langdurige afwezigheid op school wordt er ook studievertraging opgelopen. Ook had de zoon van jongs af aan de droom om beroepsmilitair te worden. Door het letsel en de beperkingen is dat helaas niet meer mogelijk.

Er wordt vaak niet bij stil gestaan dat er in situaties als deze een mogelijkheid bestaat om de “eigen” AVP-verzekeraar aan te spreken. Afgezien van het feit dat de vader de (hoge) schade niet kan betalen, wil de zoon dit ook niet. Maar goed, de AVP-verzekeraar verleent dus dekking en zal de schade vergoeden.

Kortom, wees je bewust van de risico’s en beperk deze door een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Heb je andere verzekeringen via een tussenpersoon lopen, laat je dan goed door haar informeren en adviseren. Heeft een medegezinslid letsel opgelopen door jouw toedoen? Dan zal de AVP-verzekering dekking bieden en de schade vergoeden.

Heeft u nog vragen over dit artikel of heeft u zelf iets soortgelijks meegemaakt en wilt u hierover nader advies? Neem dan contact op met Richard van Beek van Ottenschot Letselschade.


Richard van Beek is NIVRE Register-Expert bij Ottenschot Letselschade

Stel uw vraag
  Wilt u teruggebeld worden?


  Reactie binnen 1 werkdag.

  Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

  Ottenschot

  Uw rechtshulp bij letselschade

  • Kosteloos
  • Afspraak op locatie
  • Persoonlijke aandacht

  Uw schaderegelaar

  Wij regelen voor u de maximaal mogelijke schadevergoeding! Lees meer over onze werkwijze.

  Top
  Ottenschot Letselschade

  Ottenschot Letselschade