Kosten verkeersonveiligheid bedragen 12,5 miljard euro - Ottenschot Letselschade

Kosten verkeersonveiligheid bedragen 12,5 miljard euro

Kosten verkeersonveiligheid bedragen 12,5 miljard euro

Verkeersongevallen kosten de Nederlandse samenleving jaarlijks 12,5 miljard, ofwel 2,2% van het bruto binnenlands product (bbp). Omdat hierin niet alle economische gevolgen van ongevallen worden meegerekend, ligt het werkelijke bedrag waarschijnlijk hoger. Dit staat in het SWOV-rapport Kosten van verkeersongevallen in internationaal perspectief, dat onlangs is verschenen op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In het rapport heeft de SWOV de Nederlandse kosten van verkeersongevallen vergeleken met die van zeven andere landen: Australië, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Oostenrijk, de VS en Zwitserland. Hiervan gebruiken België, Oostenrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten een vergelijkbare manier om de kosten te schatten. Ten opzichte van deze landen vormt de verkeersonveiligheid in Nederland het kleinste aandeel van het bbp: 2,2% tegen 3,2 tot 4,6% van het bbp in de andere vier landen. In Australië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben de kosten van verkeersongevallen een lager aandeel in het bbp dan in ons land.

De SWOV wijst er echter op dat als álle schadeposten zouden worden meegerekend, de schadelast hoger uitvalt dan genoemde de 12,5 miljard euro. Dat komt doordat verschillende kostenposten nu niet of niet geheel worden meegerekend. Dit zijn o.a. immateriële schade van lichtgewonden, verlies van onbetaalde productie zoals huishoudelijk en vrijwilligerswerk, afhandelingskosten van zorg- en rechtbijstandverzekeringen en schade aan de weg en wegmeubilair. Op deze punten is volgens de onderzoekers de Nederlandse methode om de kosten van verkeersongevallen te bepalen voor verbetering vatbaar. “Het onderzoek wijst verder uit dat in on land het aandeel van ernstig verkeersgewonden in de totale kosten met 42% relatief hoog is en het aandeel van verkeersdoden met 15% juist relatief laag. Dit weerspiegelt het relatief hoge aantal ernstig verkeersgewonden ten opzichte van het aantal doden in Nederland”, aldus de onderzoekers.

Bron: Nieuwsbrief Schade

Stel uw vraag
  Wilt u teruggebeld worden?


  Reactie binnen 1 werkdag.

  Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

  Ottenschot

  Uw rechtshulp bij letselschade

  • Kosteloos
  • Afspraak op locatie
  • Persoonlijke aandacht

  Uw schaderegelaar

  Wij regelen voor u de maximaal mogelijke schadevergoeding! Lees meer over onze werkwijze.

  Top
  Ottenschot Letselschade

  Ottenschot Letselschade