Letselschadezaak - Ottenschot Letselschade

wie is aansprakelijk bij gladheid

Wie is er aansprakelijk voor letsel dat is ontstaan als gevolg van gladheid?

 

Eigen verantwoordelijkheid

In eerste instantie dient u er rekening mee te houden dat het glad is. Vaak wordt sneeuw en/of ijzel van te voren via de weerberichten kenbaar gemaakt. U dient voldoende afstand te houden op uw voorganger en uw snelheid aan te passen. Mocht het onverhoopt toch misgaan, kunt u in sommige gevallen de Gemeente, de Provincie of Rijkswaterstaat aansprakelijk stellen.

Aansprakelijkheid Gemeente, Provincie of Rijkswaterstaat

De Gemeente maakt gebruik van een strooischema, dit schema is vaak te vinden op de website van de Gemeente. Dit betekent dat de Gemeente niet verplicht is om overal te strooien.

Als de Gemeente op de hoogte was van het gladde wegdek of gladde stoep en verzuimd heeft om volgens het strooischema te strooien waardoor u letsel oploopt, kan de Gemeente aansprakelijk worden gesteld. Aansprakelijkheid voor de Gemeente als gevolg van gladheid is alleen van toepassing als zij zich niet heeft ingespannen om de gevaarlijke situatie van de weg of stoep te voorkomen. De Gemeente is niet aansprakelijk als de Gemeente niet had kunnen weten dat het glad was.

Voorstaande informatie geldt ook voor de Provincie wat betreft provinciale wegen en Rijkswaterstaat in het geval van auto en snelwegen.

Eenzijdig ongeval en SVI

Indien u met uw auto zelf een ongeval heeft veroorzaakt als gevolg van gladheid en heeft u als gevolg van dit ongeval letsel opgelopen, dan kunt u uw schade in bepaalde gevallen vergoed  krijgen. Dit is het geval wanneer u naast uw autoverzekering een SVI (schadeverzekering inzittenden) heeft afgesloten. Wij adviseren u om uw verzekeringspapieren na te kijken of u een SVI heeft afgesloten. Twijfelt u hierover, neemt u dan contact met ons op zodat wij dit voor u  kunnen uitzoeken.

Aanrijding veroorzaakt door een derde

Indien een ander u heeft aangereden als gevolg van gladheid, kunnen wij de verzekeraar van de veroorzaker aansprakelijk stellen. In dat geval adviseren wij u om gezamenlijk het schadeaangifteformulier in te vullen en waar mogelijk foto’s van de situatie te maken.

Mocht u als gevolg van gladheid letsel hebben opgelopen, raden wij u aan contact met ons op te nemen. Wij kunnen voor u beoordelen of er iemand voor u schade aansprakelijk kan worden gesteld of dat de schade verhaald kan worden op uw eigen SVI.

 

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade