Whiplash - Ottenschot Letselschade

Whiplash

Whiplash is de naam voor een ongevalsmechanisme. Het betreft een heftige slingerbeweging van het hoofd ten opzichte van de romp door een ongeval. Door het ongeval wordt de halswervelkolom overmatig uitgerekt en extreem achterover en/of voorover gebogen.

Klachten whiplash

De klachten zijn per persoon verschillend. De meest voorkomende klachten zijn pijn in de nek, het hoofd, de schouders en de rug. Daarnaast kan het slachtoffer concentratiestoornissen ervaren, vergeetachtig zijn, vermoeid zijn, gevoelig zijn voor licht en geluid en duizeligheidsklachten ervaren. De klachten die na een whiplashongeval optreden worden vaak het whiplashsyndroom genoemd. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij ongeveer 50% van de mensen de klachten binnen 3 maanden verdwijnen. Ongeveer 85% a 90% van de slachtoffers is gelukkig binnen een jaar hersteld. Helaas houdt 10% a 15% van de slachtoffers blijvende klachten en/of beperkingen over.

Wat te doen na een whiplashongeval?

Als u niet bent onderzocht in een ziekenhuis, is het aan te raden na het ongeval zo spoedig mogelijk uw huisarts te raadplegen. Verder is een goede balans tussen (rustig) werken en rusten vooral in de eerste zes weken na het ongeval van groot belang. Een combinatie van fysiotherapie, eventueel aangepast werk en rust kunnen helpen bij het herstel van het whiplashsyndroom. Blijven bewegen is bovendien belangrijk en draagt bij aan het verkleinen van de kans op chronische whiplashklachten.

Whiplash en letselschade

Letsel door een whiplash is vaak op een röntgenfoto of een MRI niet te zien, terwijl u duidelijk klachten en/of beperkingen heeft. Dit betekent dat een whiplashsyndroom vaak niet objectiveerbaar is. Dit maakt het, als de klachten langer aanhouden dan bij een kneuzing het geval zou zijn, vervolgens problematisch om op medisch gebied te bewijzen dat de klachten en/of beperkingen nog een gevolg zijn van het ongeval.

Juridisch oorzakelijk verband doorslaggevend

In de letselschadeprocedure gaat het niet enkel om het bewijs van het medisch oorzakelijk verband. Het bewijs voor het juridisch oorzakelijk verband tussen de klachten en het ongeval is doorslaggevend. Een onderbouwing van de klachten als ongevalsgevolg kan juridisch gegeven worden door de situatie voor en na het ongeval te vergelijken.

Dankzij jarenlange ervaring en deskundigheid kunnen wij u helpen het juridische verband aan te tonen en de schade die u lijdt te verhalen.

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade