Vaststellingsovereenkomst en Belastinggarantie - Ottenschot Letselschade

Vaststellingsovereenkomst en Belastinggarantie

Zodra er sprake is van een medische eindtoestand kan er worden toegewerkt naar een regeling voor uw schade. In veel gevallen komen u en de aansprakelijke partij aan het einde van het schaderegelingstraject een bedrag overeen voor de uiteindelijke schadevergoeding. De gemaakte afspraken aan het einde van het schaderegelingstraject worden vastgelegd in een officieel document, de vaststellingsovereenkomst.

Finale kwijting

Vaak wordt er in de vaststellingsovereenkomst een bepaling opgenomen die aangeeft dat partijen afstand doen van hun recht om op de zaak terug te komen. Deze bepaling houdt in dat u na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst in beginsel niet meer op de zaak kunt terugkomen. U kunt dus na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst geen schade meer van de aansprakelijke wederpartij vorderen.

Soms is de wederpartij bereid een extra bedrag te betalen om finale kwijting te verlenen. U bent als slachtoffer niet verplicht om in te stemmen met deze finale kwijting. Soms is de toekomst te onzeker, waardoor wij u kunnen aanraden de finale kwijting tegen te gaan.

Voorbehoud finale kwijting

Partijen kunnen ook een voorbehoud opnemen in de vaststellingsovereenkomst. Hiermee willen partijen juist aangeven dat de finale kwijting voor een bepaald onderdeel van de schade niet geldt. Dit kan het geval zijn wanneer er nog bepaalde medische ingrepen verwacht worden die invloed hebben op de schade in de toekomst. Of wellicht worden er wijzigingen in de sociale voorzieningen verwacht die niet aansluiten op het overeengekomen schadebedrag. Het voorbehoud houdt in dat u, als het onzekere feit zich tijdens het voorbehoud voordoet, kunt terugkomen op uw zaak.

Belastinggarantie

De belastinggarantie is een waarborg die wordt afgegeven door de verzekeraar. De waarborg houdt in dat als de belastingdienst inkomensbelasting (box 1) wil gaan heffen of heft, de verzekeraar verweer voert en de eventueel verschuldigde belasting betaalt. U mag er dus vanuit gaan dat u over de letselschadevergoeding geen inkomensbelasting hoeft te betalen.

Het kan voorkomen dat u over uw letselschadevergoeding wel vermogensrendementsheffing (box 3) moet betalen. Dit is het geval wanneer uw eigen vermogen boven de heffingsvrije som van
€ 25.000 (zonder fiscale partner) of € 50.000 (met fiscale partner) komt. Over het bedrag boven de heffingsvrije som zal vermogensbelasting moeten worden betaald. Hoeveel dit is, is afhankelijk van de hoogte van het bedrag boven de heffingsvrije som. Als de uiteindelijke schadevergoeding hoger is dan het heffingsvrije vermogen, zullen wij ook deze belastingschade meenemen bij een eindregeling.

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade