Ongeval tijdens een excursie op vakantie - Ottenschot Letselschade

Ongeval tijdens een excursie op vakantie

Een off road jeepsafari, duiken met haaien, een catamarantocht inclusief barbecue, een fietstocht door pittoreske dorpjes, raften op een wilde rivier: allerlei excursies die we tijdens onze vakantie in het buitenland doen die een gevaarlijke situatie in het leven kunnen roepen. Maar wat als er ook daadwerkelijk een ongeval gebeurt tijdens zo’n excursie?

Reisovereenkomst

Op grond van artikel 7:507 BW is een reisorganisator verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De vraag is echter of een excursie in het buitenland ook nog valt onder de reisovereenkomst en dus of de Nederlandse reisorganisator aansprakelijk is voor schade ontstaan tijdens een excursie. Als een excursie geen deel uitmaakt van de reisovereenkomst, is een reisorganisator namelijk niet verplicht om de schade te vergoeden. In dat geval zal de schade moeten worden verhaald op de uitvoerder van de excursie in het buitenland.

Wanneer valt een excursie onder de reisovereenkomst (en kan de schade worden verhaald op de Nederlandse reisorganisator)?

Als u in Nederland een pakketreis boekt, waarbij excursies in het reisprogramma zijn opgenomen, dan valt de excursie onder de reisovereenkomst. De Nederlandse reisorganisator is in dit geval verantwoordelijk voor de derden die worden ingehuurd voor de uitvoering van de excursie.

Uitzonderingssituaties

Er zijn enkele uitzonderingen waardoor de reisorganisator niet aansprakelijk is voor uw schade tijdens een excursie. De reisorganisator dient aan te tonen dat er sprake is van zo’n uitzondering. Het gaat om:

  1. Het ongeval is geheel aan uzelf te wijten.
  2. Boekt u ter plaatse een excursie, dan valt deze niet onder de reisovereenkomst. In 2009 werd bijvoorbeeld bij reisorganisatie X een vakantie geboekt naar Egypte, waarna ter plaatse bij de hostess van reisorganisatie X een quad-excursie werd geboekt. Tijdens de excursie vond een val van de quad plaats. Reisorganisatie X was in dit geval niet aansprakelijk, omdat de excursie niet van tevoren bij reisorganisatie X was geboekt en niet van tevoren op de site was vermeld als onderdeel van het reisprogramma. Hierdoor viel de excursie niet onder de reisovereenkomst. (ECLI:NL:RBALM:2011:BR6713).
  3. Er is sprake van overmacht. Daarvan is sprake als er abnormale en onvoorzienbare omstandigheden zijn, waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Wat te doen als er een ongeval gebeurt?

Verzamel zo veel mogelijk bewijs. Maak zo snel mogelijk duidelijke foto’s/video’s van de situatie ter plaatse en van uw letsel. Is er politie aanwezig geweest? Vraag een kopie van het proces-verbaal. Als bekend is dat er eerder ongevallen zijn gebeurd, vraag dan of u dit schriftelijk bevestigd kunt krijgen. Als er getuigen zijn van uw ongeval, vraag deze personen om hun contactgegevens, zodat zij kunnen worden benaderd voor een getuigenverklaring die als bewijs kan dienen, of laat hen ter plaatse een ondertekende verklaring opstellen. Laat ook het door u opgelopen letsel vastleggen in een medisch dossier door ter plaatse een arts te bezoeken.

Beoordeling aansprakelijkheid

Indien u een ongeval hebt gehad en twijfelt of u uw schade kunt verhalen op de reisorganisator, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen u onder meer helpen bij de beoordeling van de aansprakelijkheid.

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade