Letselschadezaak - Ottenschot Letselschade

Letselschadezaak

Wat bedoelt men precies met letselschade in een letselschadezaak? Letselschade is schade die iemand oploopt ten gevolge van een voorval waarvoor een ander aansprakelijk is.  Het letsel kan zowel lichamelijk als psychisch van aard zijn. De schade kan materiële schade zijn, maar ook immateriële schade. In beide gevallen spreekt men van letselschade.

Letselschade kunnen wij samenvatten in de totaalsom van alle schades en kosten, materieel of immaterieel, die er voor het ongeval niet waren. De opgelopen letselschade en de daarbij behorende kosten lopen vaak hoog op.

Voorbeelden letselschade

Letselschade kan in diverse omstandigheden plaatsvinden. Echter, verkeersongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van een letselschadezaak. Daarnaast kan letselschade ook veroorzaakt worden door:

Lichamelijk letsel

Letselschade die door een verkeersongeval veroorzaakt is, kan zowel lichamelijke als psychische schade tot gevolg hebben. Vaak voorkomende lichamelijke letsels zijn:

 • Botbreuken, zoals arm- been- en bekkenfractuur
 • Kneuzingen
 • Brandwonden
 • Schaafwonden
 • Oogletsel
 • Littekens
 • Whiplash

Psychisch en emotioneel letsel

Na een verkeersongeval is er vaak niet alleen het lichamelijke letsel, maar tevens psychisch en emotioneel letsel. Enkele voorbeelden van deze soort schade:

 • Herbelevingen/nachtmerries
 • Rusteloosheid
 • Angst voor verkeersdeelname
 • Verdriet
 • Machteloosheid
 • Isolatie van de samenleving
 • PTSS
 • Depressies
 • Contactstoornissen
 • Shockschade

Kosten letselschade

Meestal brengen letselschades hoge kosten met zich mee.

 • Verlies aan arbeidsvermogen (doordat u niet meer kunt werken)
 • Kosten voor de inschakeling van huishoudelijke hulp
 • Kosten voor de inschakeling van hulp bij het uitvoeren van tuinwerkzaamheden/kluswerkzaamheden
 • Smartengeld
 • Vervoerskosten
 • Parkeerkosten
 • Tijd
 • Medische hulp
 • Medicijnen

Schuldvraag in letselschadezaak

Voor zowel lichamelijk als psychisch letsel kan er pas schadevergoeding worden uitgekeerd, nadat men de aansprakelijkheid heeft vastgesteld. Als in een letselschadezaak is vastgesteld dat de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeluk, zal deze verzocht worden om de schade uit te keren. Het vaststellen van de aansprakelijkheid, oftewel de schuldvraag, is essentieel voordat het slachtoffer aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

Wat te doen na het oplopen van letselschade?

Als u in de vervelende situatie terecht bent gekomen dat u het slachtoffer bent van letselschade, dan willen wij u graag advies geven. Het is erg belangrijk om veel bewijsmateriaal te verzamelen en dit te overhandigen aan uw schade-expert. Het aansprakelijk stellen van de tegenpartij zal immers alleen slagen als er voldoende bewijsmateriaal aanwezig is. Denkt u daarbij aan getuigen, foto’s, remsporen op de weg, schade aan verkeersborden of palen, contactgegevens van getuigen en eventuele beelden van veiligheidscamera’s bij de plek van het ongeval.

De hoogte van de kosten is niet altijd afhankelijk van de grootte van de schade.

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade