Letsel opgelopen tijdens sport of spel

Letselschade: sport en spel

Letsel opgelopen tijdens sport of spel; veroorzaker wel of niet aansprakelijk?

Iemand die ten opzichte van een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander hierdoor lijdt te vergoeden. Wanneer er sprake is geweest van een sport- en spelsituatie, dan is er echter minder snel sprake van een onrechtmatige gedraging van de deelnemer dan wanneer die gedraging niet tijdens de sport- of spelbeoefening zou hebben plaatsgevonden. De reden hiervan is dat de deelnemers aan een sport of spel in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen waartoe de sport of het spel uitlokt, van elkaar mogen verwachten. Een dergelijke gedraging wordt niet onrechtmatig omdat dat zij door een ongelukkige samenloop van omstandigheden tot gevolg heeft dat een van de deelnemers letsel oploopt.

Gedragingen die buiten een sport- of spelsituatie als onvoorzichtig en daarom als onzorgvuldig zijn aan te merken, hoeven binnen een sport- of spelsituatie niet als zodanig te worden gezien. De schadeveroorzakende gedraging moet zodanig zijn dat deze buiten het normale risico valt dat men tijdens de betreffende sport of het betreffende spel loopt. Het moet gaan om een abnormaal gevaarlijke gedraging. Of hiervan sprake is zal van geval tot geval beoordeeld dienen te worden.

Ter illustratie verwijs ik naar de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage van 6 februari 2008, vr 2011, 136. Het gaat in deze uitspraak om een gedraging tijdens een voetbalwedstrijd. De bal was ongeveer tien meter verderop toen er een sliding werd uitgevoerd. Volgens het oordeel van de rechter was er sprake van een zware overtreding in een overzichtelijke situatie. De scheidsrechter verklaarde dat de sliding opzettelijk werd gemaakt en heeft een rode kaart gegeven. Een teamgenoot heeft verklaart dat er een sliding met twee gestrekte benen achterop de enkel van het slachtoffer werd gemaakt. De rechter oordeelde in deze zaak dat er sprake is geweest van een abnormaal gevaarlijke gedraging, welke gedraging onrechtmatig was ten aanzien van het slachtoffer.

Skiën

Een andere sport waarbij nog wel eens letsel wordt opgelopen is skiën. Wanneer kan er worden gesproken van een onzorgvuldig gedraging tijdens het skiën? Bij deze beoordeling kunnen de door de Fédération Internationale du Ski, hierna aan te duiden als FIS, opgestelde gedragsregels voor skiërs een rol spelen. Deze 10 verkeersregels voor op de piste zijn opgesteld om ongelukken te verkleinen. Het is echter niet zo dat wanneer de regels zijn geschonden, dit volgens de Hoge Raad automatisch betekend dat er sprake is geweest van onzorgvuldig handelen. Wel zal dit meegenomen moeten worden genomen bij het oordeel omtrent de vraag of de betreffende handelwijze verwacht had kunnen worden. De risico’s die aan de skisport eigen zijn en de verdere omstandigheden van het geval, zoals de skivaardigheid van de veroorzaker, de conditie van de piste, de weersomstandigheden en de drukte op de piste, spelen hierbij tevens een rol. Ook bij een skiongeval is uiteindelijk de essentiële vraag of er sprake is geweest van een abnormaal gevaarlijke gedraging, hetgeen van geval tot geval beoordeeld moet worden.

Contact

Heeft u letsel hebben opgelopen in een sport- of spelsituatie en twijfelt u of de veroorzaker uw schade moet vergoeden, neemt dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 085-4842100.

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade