Letselschade: gebeten door een hond - Ottenschot Letselschade

Letselschade: gebeten door een hond

Het kan iedereen overkomen. Uzelf, uw partner of een van uw kinderen wordt op straat door een hond gebeten. En het gaat om een hele gemene beet, die tot een flinke wond of zelfs ernstiger letsel leidt aan benen, armen of hoofd. Onwaarschijnlijk is een hondenbeet niet, want elk jaar belandden er ongeveer 8.100 mensen op de spoedeisende hulp omdat ze door een hond zijn gebeten. Dat zijn behoorlijk grote aantallen.

Wie is aansprakelijk?

In principe is de bezitter van de hond aansprakelijk voor het toegebrachte letsel bij een hondenbeet. Een uitzondering is een waakhond die een inbreker aanvalt. In zo’n geval kan de inbreker geen aanspraak maken op een vergoeding. Of een hond die schrikt door een blikseminslag en daardoor uw zoon of dochter omver rent, met ernstig letsel als gevolg. Naast eigenaren kunnen ook niet-eigenaren van honden, personen die de hond van een ander bij zich hebben, in bepaalde gevallen aansprakelijk gesteld worden voor de verwondingen die een hond bij een ander heeft aangericht. Denk bijvoorbeeld aan een hondenuitlaatservice.

Wat moet u doen als het u overkomt?

Wat moet u doen op het moment dat u of een van uw familieleden door een hond gewond raakt? De veroorzaakte letselschade kunt u doorgaans laten verhalen op de eigenaar van de hond die gebeten heeft. Toch is het mogelijk, dat er discussie ontstaat over de schuldvraag. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de hond voorafgaand aan het bijtincident is opgehitst door iemand anders. Dan wordt de schuldvraag complexer, want ophitsing van dieren is niet alleen ongepast maar zelfs strafbaar.

Meestal is de eigenaar van de hond verzekerd en werkt hij of zij mee aan een goede afhandeling van het incident. Maar wat als u er samen niet uitkomt, omdat de eigenaar geen verzekering heeft of eenvoudigweg weigert om u tegemoet te komen? In zulke gevallen kunt u contact opnemen met Ottenschot Letselschade. Wij van Ottenschot rechtshulp bij letselschade werken op basis van persoonlijke aandacht, nauwkeurig en in nauw overleg met de beste huisadvocaten.

Schadevergoeding hondenbeet

Veel mensen realiseren zich niet dat ze vaak meer vergoed kunnen krijgen dan ze zelf denken. Bij een hondenbeet omvat de schadevergoeding vaak materiële schade, zoals kapotte kleren. Of als ZZP’er heeft u als gevolg van een beet een tijd niet kunnen werken en had u aanvullende zorgkosten. Maar ook immateriële schade kunt u doorgaans verhalen op de eigenaar van de hond die het letsel heeft toegebracht. Dit noemen we ook wel smartengeld. Wij helpen u graag om deze door u gemaakte onkosten bij de verzekeraar van de hondeneigenaar te verhalen.

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade