Het medisch traject - Ottenschot Letselschade

Het medisch traject

Als gevolg van een gebeurtenis heeft u helaas letsel opgelopen. Wellicht heeft u zich hiervoor onder behandeling laten stellen van de huisarts, de eerste hulp of een specialist.

Bij het verhalen van uw schade speelt het medische traject een belangrijke rol. Het letsel dat u heeft opgelopen als gevolg van het ongeval moet goed in kaart worden gebracht. Het is belangrijk dat u ons op de hoogte stelt van de artsen/specialisten die u heeft bezocht. Vervolgens zullen wij medische informatie bij de behandeld artsen/specialisten opvragen met behulp van een medische volmacht.

 Medische volmacht

De medische volmacht is een document waarmee wij met uw toestemming de medische informatie bij uw behandelend arts kunnen opvragen en vervolgens mogen uitwisselen met de medisch adviseur van de aansprakelijke partij. De medische volmacht moet door u worden ondertekend, waarna onze medisch adviseur bij de desbetreffende artsen de medische informatie kan opvragen. Deze volmacht is na ondertekening 2 jaar geldig. Na 2 jaar verzoeken wij u om een nieuwe volmacht te ondertekenen.

 Medisch adviseur

Wij maken gebruik van diverse medisch adviseurs. Hij of zij is een arts die ons voorziet van medisch advies. Alle medische informatie die de medisch adviseur ontvangt wordt beoordeeld, waarna hij/zij advies aan ons uitbrengt. De wederpartij heeft ook een medisch adviseur in dienst. Hij/zij brengt advies uit aan de behandelaar van de wederpartij. Zowel ons medisch advies als dat van de wederpartij worden vaak uitgewisseld. Zo krijgen wij een goede  indruk of de medisch adviseurs op 1 lijn zitten wat betreft de medische gevolgen van het u overkomen ongeval.

 Expertise

Soms zitten de medische adviseurs niet op 1 lijn over de medische gevolgen van het ongeval. Ook kan het voorkomen dat de medisch adviseur niet goed inschatten kan wat de exacte gevolgen zijn van het letsel voor bijvoorbeeld de toekomst.

Een uitkomst is dan gelegen in het laten uitvoeren van een medische expertise. Dit is een onderzoek door een onafhankelijke arts. Wij verwijzen u naar de paragraaf “de expertise” voor verdere uitleg over de expertise.

Medische eindtoestand

Uw letselschadezaak kan pas geregeld worden als er sprake is van een medische eindtoestand. Een medische eindtoestand wil zeggen dat of er geen sprake meer is van letsel of dat er op korte termijn geen verbetering of verslechtering is te verwachten. Of er sprake is van een medische eindtoestand kan enkel de medisch adviseur beoordelen.

Bij vragen over het medische traject kunt u ons bellen op telefoonnummer 085-4842100. Wij helpen u graag!

 

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade