Het intakegesprek - Ottenschot Letselschade

Het intakegesprek

Het intakegesprek kan bij u thuis plaatsvinden, of we plannen een uitgebreide telefonische afspraak (eventueel met beeldbellen). Wij nemen uitgebreid de tijd om persoonlijk kennis te maken en te luisteren naar uw zorgen, wensen en behoeften. Wij willen een duidelijk beeld krijgen van u als persoon vóór het ongeval. Ook willen wij het graag hebben over het beeld dat u zelf heeft van uw toekomst.

Op basis hiervan kunnen we een goede vergelijking maken tussen de situatie voor en na het ongeval en een goed beeld krijgen van de impact die het ongeval op u heeft gehad. Ook zullen we de schade die u heeft geleden en naar verwachting nog zult lijden inschatten.

Toedracht

Allereerst willen we van u weten hoe het ongeval heeft plaatsgevonden en wie er bij ongeval betrokken waren. Als er al contact is geweest tussen u en een verzekeraar horen wij dat ook graag.

Letsel

Uiteraard komt het door u opgelopen letsel aan bod. We willen graag van u weten welke klachten u door het ongeval heeft opgelopen en hoe uw herstel tot nu toe verloopt. We vragen hierbij bijvoorbeeld naar het door u opgelopen letsel, wat uw huidige klachten zijn, welke artsen en ziekenhuizen u heeft bezocht, welke medicatie u gebruikt, hoe uw verdere medische behandelingstraject eruit ziet en hoe uw gezondheidssituatie voor het ongeval was.

Thuissituatie

Daarnaast bespreken we de problemen die door uw beperkingen thuis kunnen ontstaan. Is er huishoudelijke ondersteuning door derden (bijvoorbeeld door gezins- of familieleden) nodig sinds het ongeval? Hierbij kunt u denken aan hulp bij schoonmaken, koken, kinderen verzorgen, et cetera. Of zijn er klussen in, aan of rond de woning die niet kunnen wachten tot na uw herstel en nu door een derde moeten worden gedaan? Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in en aan de woning, zoals schilderen, en tuinonderhoud. Om deze problemen goed in kaart te brengen, gaan we onder meer in op uw gezinssamenstelling en de taakverdeling vóór en na het ongeval.

Werk

Tevens bespreken we de problemen die in de uitoefening van uw werkzaamheden kunnen ontstaan. Lukt het u niet na het ongeval om uw werkzaamheden uit te blijven oefenen of bent u (deels) arbeidsongeschikt geraakt? We vragen wie uw werkgever is, welke functie u heeft, welke werkzaamheden u normaliter uitvoert, welke taken op dit moment niet lukken, hoe u arbeidsverleden eruit ziet, et cetera.

Als u zelfstandige bent, zullen we uiteraard uitgebreid stilstaan bij de problemen die in de uitoefening van uw werkzaamheden zijn ontstaan. Daarbij bespreken we onder andere de aard van uw onderneming, de rechtsvorm, hoeveel werknemers u heeft, of u gebruikmaakt van een vervangende kracht, of u verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid en uw arbeidsverleden.

Opleiding

Mochten er door het ongeval problemen ontstaan bij het volgen van een studie, dan kan dit studievertraging tot gevolg hebben. Als hiervan sprake is, vragen we naar de huidige opleiding, de in voorgaande jaren behaalde studieresultaten, de vooropleiding, et cetera.

Sociaal

Ook bespreken we de gevolgen die het ongeval voor u heeft op sociaal gebied, zodat we de gevolgen van uw letsel goed kunnen beoordelen. Zijn er hobby’s of sporten die u niet meer kunt uitoefenen? Is er vrijwilligerswerk dat u niet meer kunt doen? Die vragen komen aan bod.

Schade

Bovendien maken we een start met het in kaart brengen van de schade die het gevolg is van het ongeval. Hierbij kunt u denken aan medische kosten, kosten voor verzorging, kosten voor hulp in de huishouding, verlies aan verdienvermogen en smartengeld. Wij bespreken dit graag met u.

Afronding

Afsluitend leggen we het verloop van de verdere behandeling van uw dossier uit. Van het intakegesprek maken wij een verslag dat wij u ter goedkeuring toesturen.

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade