De medische expertise - Ottenschot Letselschade

De medische expertise

De medische expertise is een onderzoek dat wordt verricht door een onafhankelijk medisch specialist. Dit kan een neuroloog, een orthopeed, een psychiater, etc. zijn. Het is afhankelijk van uw letsel wie de expertise zal uitvoeren. Soms zijn er meerdere expertises nodig om uw letsel goed in kaart te brengen.

Het doel van de expertise

Het doel van de expertise is om inzicht te krijgen in uw letsel, de voortgang in het genezingsproces en de eventueel blijvende schade. Er wordt onderzocht of de klachten en beperkingen die u ervaart een verband hebben met het ongeval, het zogeheten medisch causaal verband.

Wanneer wordt een expertise uitgevoerd?

Een expertise wordt vaak aangevraagd indien er discussie bestaat over de vraag of uw klachten het gevolg zijn van het ongeval. Soms wordt de expertise ook aangevraagd als de medisch adviseurs niet goed kunnen inschatten wat de gevolgen zijn van uw klachten naar de toekomst toe.

De expertiseaanvraag

De medische expertise wordt meestal uitgevoerd na overeenstemming van beide medisch adviseurs. De medisch adviseurs overleggen wie de expertise mag uitvoeren en over de vragen die zij de deskundige zullen stellen. Vaak wordt er gebruik gemaakt van de IWMD-vraagstelling: Vraagstelling Causaal verband bij ongeval’. Deze vraagstelling is opgesteld door de Interdisciplinaire Werkgroep Medisch Deskundigen (IWMD) van de Vrije Universiteit te Amsterdam. De vraagstelling is speciaal gemaakt voor de beoordeling van het causaal verband bij een ongeval.

 Hoe verloopt een expertise?

U wordt opgeroepen om op een bepaalde datum bij de expertisearts te verschijnen.De expertisearts zal voor het onderzoek beschikken over alle medische informatie die ook bij de medisch adviseurs beschikbaar is. Op de onderzoeksdag zal de expertisearts u onderzoeken en worden er indien nodig aanvullende röntgenfoto’s en scans gemaakt. Vervolgens zal er een concept expertiserapport worden opgemaakt. Dit rapport zal naar u worden verzonden en nog niet aan ons of de wederpartij.

Ten aanzien van het conceptrapport heeft u correctierecht en blokkeringsrecht. Correctierecht wil zeggen dat u wijzigingen mag voorstellen op de anamnese. De anamnese is het verhaal dat u zelf aan de expertisearts heeft verteld. U kunt geen wijzigingen voorstellen ten aanzien van de conclusies van de arts.

Het blokkeringsrecht wil zeggen dat u het rapport blokkeert. Het rapport wordt dan niet aan ons en de wederpartij verzonden. Indien u het rapport blokkeert wil dit echter zeggen dat wij mogelijk in bewijsproblemen komen. Dit heeft vervolgens weer gevolgen voor de afwikkeling van uw schade.

Na uw correctierecht zal de deskundige het rapport waar nodig aanpassen. Vervolgens gaat het 2de concept naar beide medisch adviseurs. Zij hebben de mogelijkheid om vragen te stellen aan de expertisearts. Na deze ronde wordt het expertiserapport definitief. De uitkomst van de expertise is bindend, zeker indien het op gezamenlijk verzoek is aangevraagd.Na ontvangst van de definitieve rapportage bespreken we met u hoe we de zaak verder gaan behandelen.

Heeft u vragen over de medische expertise? Bel ons op telefoonnummer 085-4842100.

 

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade