Aansprakelijkheid van de wegbeheerder - Ottenschot Letselschade

Aansprakelijkheid van de wegbeheerder

Een onduidelijke weginrichting, een losliggende stoeptegel, een kuil in de weg, een hoogteverschil door een omhoog stekende putdeksel of een door boomwortels opgedrukt fietspad: allerlei omstandigheden die een gevaarlijke situatie in het leven kunnen roepen. Maar wat als er ook daadwerkelijk een ongeval gebeurt?

Plicht voor veilige openbare wegen

Op grond van artikel 6:174 BW rust op de wegbeheerder de plicht om ervoor te zorgen dat de openbare wegen in goede staat verkeren en dat zij de veiligheid van personen en zaken niet in gevaar brengen, oftewel dat zij geen gebreken vertonen.

Maar wanneer is er sprake van een dermate gevaarlijke situatie dat dit een gebrek oplevert? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden en zal per geval dienen te worden beoordeeld. Hierbij wordt onder andere gekeken naar:

  • De aard van de weg. Is het een snelweg of een landweggetje, welke voertuigen maken over het algemeen gebruik van de weg?
  • De functie van de weg. Is het een trottoir, fietspad, landweggetje, snelweg?
  • De fysieke toestand van de weg. Hoe zag de weg eruit op het moment dat het ongeval plaatsvond?
  • Het te verwachten gebruik van de weg. Door de wegbeheerder moet er rekening mee worden gehouden dat weggebruikers niet altijd even oplettend zijn.

Wegbeheerder bepaalt prioriteiten

De beleidsvrijheid van de wegbeheerder en het ter beschikking staan van financiële middelen wordt ook meegewogen. Niet iedere weg kan op hetzelfde moment worden onderhouden en het is aan de wegbeheerder om te bepalen welke wegen prioriteit hebben.

Van een weggebruiker mag overigens worden verwacht dat hij een algemene voorzichtigheid betracht en rekening houdt met de (bijzondere) omstandigheden ter plaatse. Een wegdek of trottoir zal niet steeds gelijkmatig zijn. Geen enkel trottoir in Nederland zal immers perfect waterpas liggen. Het CROW (een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid) kwalificeert een hoogteverschil van 3 centimeter of meer tussen de tegels in een trottoir als ‘ernstig’.

Aantonen gebrekkige situatie

Als u letsel hebt opgelopen bij een ongeval door een gevaarlijke situatie op de openbare weg, dan is het van belang om aan te tonen dat u op de door u aangegeven locatie het ongeval hebt gehad. Daarnaast dient u aan te tonen dat deze gevaarlijke situatie gebrekkig is.

Maak zo snel mogelijk foto’s van de situatie ter plaatse. Niet alleen van het gebrek zelf, maar ook van de omgeving van het gebrek. Werd er bijvoorbeeld gewaarschuwd voor het gebrek? Als er getuigen zijn van uw ongeval, vraag deze personen om hun contactgegevens, zodat zij kunnen worden benaderd voor een getuigenverklaring die als bewijs kan dienen.

Beoordeling aansprakelijkheid

Indien u een ongeval hebt gehad en twijfelt of u uw schade kunt verhalen op de wegbeheerder, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen u onder meer helpen bij de beoordeling van de aansprakelijkheid.

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade