Grip op een letselschade-uitkering: financiële planning - Ottenschot

Grip op een letselschade-uitkering: financiële planning

GWanneer iemand door een verkeersongeval, bedrijfsongeval of andere oorzaak letsel oploopt, heeft dit niet alleen impact op de fysieke gezondheid maar vaak ook op de financiële situatie. In dit artikel bespreekt mr. Marinda Krijgsman van Letselschade.com de belangrijke financiële aspecten die een rol spelen bij letselschadezaken en het belang van een financieel adviseur in dit proces.

Letselschade en financiële veranderingen

Wanneer iemand door een ongeval of andere oorzaak letselschade oploopt, kan zijn of haar leven volledig op zijn kop komen te staan. Dit geldt dan ook vaak voor de financiële situatie van het slachtoffer. Soms moet iemand noodgedwongen minder gaan werken of raakt door een ongeval volledig arbeidsongeschikt. Ook kan het zijn dat iemand het huishouden en andere klussen in en rondom de woning niet meer kan doen of dagelijks afhankelijk is van hulp van anderen. Dat brengt kosten met zich mee en bovendien kan er sprake zijn van allerlei andere doorlopende (medische) schadeposten. Samen met de aansprakelijke partij wordt alle schade in kaart gebracht.

Regeling van letselschadezaken: De ‘som ineens’

Een letselschadezaak wordt vaak geregeld middels een ‘som ineens’. Dat betekent dat alle geleden en nog te lijden schade wordt berekend, en in één keer aan het slachtoffer wordt uitbetaald. Dit kan gaan om behoorlijk grote bedragen, waar een slachtoffer de rest van zijn of haar leven mee moet doen. Dit is voor de meeste mensen een uitzonderlijke situatie die veel vragen oproept:

Hoeveel kan er uitgegeven worden?
Hoe lang moet ik met de uitkering doen?
Ga ik goed om met geld dat pas (veel) later nodig is?
Hoe zit het met vermogensbelasting?
Is het raadzaam een deel van de hypotheek af te lossen?
Enzovoorts…

Financieel advies aan het einde van een letselschadezaak

Als deze vragen spelen, adviseren wij tegen het einde van een letselschadezaak vaak om een gesprek aan te gaan met een financieel adviseur. Zodoende kan een slachtoffer zich goed laten adviseren en weloverwogen beslissingen maken. Het doel daarvan is om ervoor zorg te dragen dat iemand met het schadebedrag ook daadwerkelijk in het levensonderhoud kan blijven voorzien.

Een financieel adviseur kan duidelijkheid geven over de financiële en fiscale mogelijkheden. Samen met het slachtoffer maken zij een inventarisatie van de totale financiële situatie van het slachtoffer en eventueel de partner en kinderen. Hierbij wordt onder meer de ontwikkeling van het inkomen en vermogen inzichtelijk gemaakt. Ook de pensioensituatie en de situatie bij overlijden wordt bekeken. Op deze manier krijgt het slachtoffer een duidelijk en begrijpelijk beeld van de ontwikkeling van zijn vermogen en inkomen in de toekomst.

Na de inventarisatie volgt een advies, toegespitst op de wensen en doelen en gebaseerd op de fiscale mogelijkheden. Na dit advies wordt periodiek (bijvoorbeeld driejaarlijks), samen met het slachtoffer, gekeken of de gegevens nog actueel zijn en of er aanpassingen nodig zijn. Zo kan er tijdig worden ingegrepen als dat nodig is. Bij een eindregeling kan er, op basis van een offerte, een budget worden opgenomen voor de kosten van een financieel adviseur. Zodoende hoeft het slachtoffer dit niet zelf te bekostigen, is er meer grip op de letselschade-uitkering en vooral meer zekerheid in de toekomst.

Marinda Krijgsman is NIVRE Register-Expert bij Letselschade.com

Stel uw vraag
  Wilt u teruggebeld worden?


  Reactie binnen 1 werkdag.

  Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

  Ottenschot

  Uw rechtshulp bij letselschade

  • Kosteloos
  • Afspraak op locatie
  • Persoonlijke aandacht

  Uw schaderegelaar

  Wij regelen voor u de maximaal mogelijke schadevergoeding! Lees meer over onze werkwijze.

  Top
  Ottenschot Letselschade

  Ottenschot Letselschade