Aantal ernstig verkeersgewonden 2013 gedaald - Ottenschot Letselschade

Aantal ernstig verkeersgewonden 2013 gedaald

In 2013 vielen er naar schatting 18.800 ernstig verkeersgewonden; in 2012 lag het aantal op 19.500, een daling met 3,6%. Dit aantal wordt jaarlijks bepaald op basis van een koppeling van de ziekenhuis- en politieregistratie. In 2013 is het aantal gekoppelde records gestegen door een verbetering in de kwaliteit van de politieregistratie, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

“Dit is een positief signaal, hoewel de registratie nog steeds relatief laag is ten opzichte van vijf jaar”, aldus de SWOV, volgens wie de huidige schatting daarom noodzakelijkerwijs gebaseerd is op een onderscheid tussen twee klassen van letselernst en twee typen ongevallen.

In 2012 was 45% van de ziekenhuizen overgegaan op een nieuwe versie van het letselcoderingssysteem (ICD10). De gegevens van deze ziekenhuizen konden vorig jaar niet bij de berekening van het aantal ernstig verkeerwonden worden gebruikt. Daarom werd dit aantal noodzakelijkerwijs op een alternatieve en minder betrouwbare manier geschat. Inmiddels zijn bijna alle ziekenhuizen overgegaan op de nieuwe codering en heeft SWOV gebruik gemaakt van een conversie waarmee de ICD10 letselcodes voor de jaren 2012 en 2013 terug gecodeerd kunnen worden naar de letselwaardes van het oorspronkelijke ICD9-coderingssysteem.  Met behulp van deze conversie is het aantal EVG van 2012 nu bepaald op 19.500 (+300 ten opzichte van de oude schatting).

Nog geen dalende trend

Op basis van de berekende resultaten zien we dat de stijgende lijn van het aantal ernstig verkeersgewonden  (sinds 2006) onderbroken wordt in de jongste twee jaren van de schatting (2012 en 2013). Echter, ondanks dat het aantal ernstig verkeersgewonden van 2013 ongeveer 700 onder het aantal van 2012 ligt, is het nog te vroeg om te spreken van een dalende trend.  De onzekerheid in deze data is, in vergelijking met de omvang van de daling, te groot om nu te kunnen uitsluiten dat het om toeval gaat.

In 2011 heeft SWOV, op basis van de ontwikkeling in het aantal ernstig verkeersgewonden tot en met 2009, geconstateerd dat de doelstelling van 10.600 EVG in 2020 in principe niet haalbaar is zonder extra maatregelen. Inmiddels is bekend dat het aantal EVG in 2010 en 2011 verder is toegenomen, maar de laatste twee jaar lijkt af te nemen. In 2013 was het aantal EVG 3,6% lager dan in 2012. Om de doelstelling te behalen is de komende jaren een jaarlijkse daling van 7,9% noodzakelijk. SWOV gaat in een binnenkort te verschijnen rapport “Opschakelen naar meer verkeersveiligheid” in op de haalbaarheid van de doelstelling bij verschillende pakketten van aanvullende maatregelen. Tevens brengt SWOV in 2015 een nieuwe prognose van het aantal verkeersdoden en aantal ernstig verkeersgewonden in 2020 en in 2030 uit.

Bron: Van Stigt Thans Communicatie/Schademagazine

Stel uw vraag
  Wilt u teruggebeld worden?


  Reactie binnen 1 werkdag.

  Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

  Ottenschot

  Uw rechtshulp bij letselschade

  • Kosteloos
  • Afspraak op locatie
  • Persoonlijke aandacht

  Uw schaderegelaar

  Wij regelen voor u de maximaal mogelijke schadevergoeding! Lees meer over onze werkwijze.

  Top
  Ottenschot Letselschade

  Ottenschot Letselschade