20% slachtoffers ontwikkelt psychische stoornis na ongeval of mishandeling - Ottenschot Letselschade

20% slachtoffers ontwikkelt psychische stoornis na ongeval of mishandeling

Ongeveer één op de vijf personen die het slachtoffer is van een ernstig ongeval of mishandeling, ontwikkelt een psychische stoornis. Dat kunnen volgens het onderzoek angst- en depressieve stoornissen zijn of een vorm van posttraumatische stressstoornis (PTSS).Dat blijkt uit onderzoek van Joanne Mouthaan, die op 17 december jl. is gepromoveerd bij het AMC in Amsterdam.

Volgens haar moeten ziekenhuizen meer aandacht vestigen op de geestelijke nasleep van personen die bijvoorbeeld het slachtoffer zijn van een zwaar auto-ongeluk. “Op de spoedeisende hulp registreren artsen het lichamelijk letsel. Op dat moment zou er al gedacht moeten worden aan de geestelijke gesteldheid van patiënten”, oppert Mouthaan. Mensen met PTSS kunnen niet loskomen van een bepaalde herinnering, dit levert angst en stress op. Ook kunnen zij last hebben van flashbacks en slapeloosheid.

De promovendus bepleit dat er meer aandacht moet worden besteed aan de psychische schade van slachtoffers, een taak die volgens haar makkelijker te realiseren is nu de spoedeisende hulp wordt geconcentreerd. “Bij de posten voor spoedeisende hulp moeten de slachtoffers worden gescreend en moet nazorg worden georganiseerd. Dit kan voor een deel met behulp van websites en apps”, aldus Mounthaan, uit wiens onderzoek verder blijkt dat slachtoffers die later PTSS ontwikkelden bij binnenkomst op de hulppost lagere niveaus van een stresshormoon in hun bloed hadden. Daarnaast komt er minder vaak PTSS voor bij patiënten die in de eerste 48 uur na het trauma morfine hebben gekregen.

Eerdere nazorg

Mouthaan: “Met de technologische mogelijkheden die we nu hebben, moet het mogelijk zijn om meer gegevens van slachtoffers te verzamelen, zodat nazorg eerder kan worden georganiseerd. Het zou mooi zijn als hier een landelijk systeem voor wordt bedacht. “Uit het onderzoek bleek ook dat vooral slachtoffers met psychische schade baat hebben bij voorlichting via een internetprogramma, dat ze thuis of in het ziekenhuis zelf konden uitvoeren. Slachtoffers met een hoog risico voor PTSS kunnen bovendien in een vroeg stadium met een korte vragenlijst worden opgespoord”, aldus Mouthaan, volgens wie vier op de vijf slachtoffers met psychische klachten zelf herstellen. “Wie niet herstelt, kan opgespoord en verder behandeld worden.”

Bron: Van Stigt Thans Communicatie

Stel uw vraag
  Wilt u teruggebeld worden?


  Reactie binnen 1 werkdag.

  Claim indienen - Kosteloos adviesgesprek

  Ottenschot

  Uw rechtshulp bij letselschade

  • Kosteloos
  • Afspraak op locatie
  • Persoonlijke aandacht

  Uw schaderegelaar

  Wij regelen voor u de maximaal mogelijke schadevergoeding! Lees meer over onze werkwijze.

  Top
  Ottenschot Letselschade

  Ottenschot Letselschade