Nadia Smies - Ottenschot Letselschade

Nadia Smies

Nadia Smies

Nadia Smies (1986)

Al gedurende mijn studie Nederlands recht werd bij mij tijdens een college over het Taxibus-arrest de interesse voor letselschade gewekt. Dit resulteerde in een scriptie over de methode van schadebegroting bij baby’s en peuters met ernstig en blijvend letsel. Is het wel zinvol om de situatie met en zonder een ongeval te vergelijken en daarop de schade te baseren als er weinig te vergelijken valt? Of kan beter worden bekeken wat een kind nodig heeft om te herstellen of om te worden verzorgd/verpleegd?

Nadat ik mijn studies Nederlands recht en bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen had afgerond, ben ik in 2012 begonnen als letselschadejurist bij ARAG rechtsbijstand. Hier heb ik veel ervaring opgedaan met betrekking tot de behandeling van o.a. verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, ongevallen door gebrekkige opstallen en ongevallen waarbij dieren betrokken waren. Hetgeen echter regelmatig ontbrak was tijd om echt te luisteren naar wat een slachtoffer nodig heeft.

De betrokkenheid bij het welzijn van een slachtoffer en de manier waarop een zaak wordt behandeld, trok mij enorm aan in werken bij Ottenschot letselschade. Daarom heb ik in maart 2017 de overstap gemaakt. De persoonlijke benadering bij Ottenschot letselschade zorgt ervoor dat je als slachtoffer centraal staat en dat je zelf de regie hebt.

De impact die een ongeval heeft kan enorm zijn en niet alleen op het slachtoffer zelf, maar ook op diens directe omgeving. Mijn streven is om slachtoffers (en daarmee hun gezinsleden) te ontzorgen, zodat zij zich op hun herstel kunnen richten en samen te kijken naar herstelgerichte oplossingen. Daarnaast streef ik er uiteraard ook naar om door middel van een schadevergoeding een compensatie te krijgen voor het ontstane letsel en de daaruit voortvloeiende schade.

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade