Het Waarborgfonds Motorverkeer - Ottenschot Letselschade

Het Waarborgfonds Motorverkeer

Het zal u maar gebeuren: aangereden worden door een onverzekerde automobilist of door een automobilist die doorrijdt na het ongeval. Wat nu? In principe draait u in deze gevallen zelf op voor de (letsel)schade, omdat er geen verzekeraar is waarop u uw schade kunt verhalen. Voor dit soort situaties is echter een vangnet opgericht: het Waarborgfonds Motorverkeer. Het Waarborgfonds kan uw schade vergoeden als u op geen enkele andere wijze uw schade kunt verhalen.

Aanspreken Waarborgfonds

Er zijn vijf gevallen waarvoor het Waarborgfonds kan worden aangesproken:

  • Schade veroorzaakt door een onbekend gebleven veroorzaker/motorrijtuig;
  • Schade veroorzaakt door een onverzekerd motorrijtuig;
  • Schade veroorzaakt met een gestolen motorrijtuig;
  • De aansprakelijke verzekeraar is financieel niet in staat om de schade te vergoeden;
  • De schadeveroorzaker is een vrijgestelde gemoedsbezwaarde.

Voorwaarden aanvraag Waarborgfonds

Om met succes een aanvraag voor schadevergoeding bij het Waarborgfonds in te dienen moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan:

  • De schade is veroorzaakt met of door een motorrijtuig.

Dit wordt ruim uitgelegd. Ook schade veroorzaakt door een aangekoppelde aanhangwagen of door afgevallen lading valt hieronder. Schade veroorzaakt door bijvoorbeeld een fietser, vuurwerk of brand valt hier niet onder.

  • De bestuurder van het motorrijtuig die de schade heeft veroorzaakt moet aansprakelijk zijn voor de ontstane schade.

Hiertoe dient u bewijs aan te leveren. Alleen uw eigen verklaring is onvoldoende bewijs. Het aanleveren van bewijs kan bijvoorbeeld door middel van een getuigenverklaring waarin de getuige verklaart wat hij heeft gezien. Voor de verklaring kan het voorbeeld worden gebruikt dat u op de site van het Waarborgfonds aantreft.

  • U moet zich hebben ingespannen om achter de gegevens van de veroorzaker te komen.

Als u of een getuige het kenteken en/of andere kenmerken van het motorrijtuig ziet, noteert u dit direct of maakt u hiervan een foto. Vervolgens meldt u het voorval direct bij de politie. Als de schade is veroorzaakt door een onbekend gebleven veroorzaker en u niet beschikt over een kenteken van het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, dient u uw best te doen om de identiteit van de veroorzaker te achterhalen. U doet ook in dit geval direct aangifte. Ook andere acties zijn mogelijk om de identiteit van de veroorzaker te achterhalen (zoals navraag doen bij omwonenden of zij iets hebben gezien en/of een advertentie plaatsen). U hebt een termijn van maximaal 14 dagen om actie te ondernemen om de identiteit te achterhalen. Wacht u langer dan 14 dagen, dan zal het Waarborgfonds uw aanvraag afwijzen.

  • Als de veroorzaker bekend is, dient u deze schriftelijk aansprakelijk te stellen. Een eenmalige aanmaning per gewone brief is hiervoor voldoende.

Indienen aanvraag Waarborgfonds

De aanvraag om uw schade in behandeling te nemen kan digitaal bij het Waarborgfonds worden ingediend. Het is verstandig om uw aanvraag zo snel mogelijk in te dienen, hoewel u volgens de wet tot drie jaar na het ontstaan van de schade de tijd heeft om uw aanvraag in te dienen.

In het geval van letselschade is het verstandig om u bij te laten staan door een belangenbehartiger. Wilt u meer informatie of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor kosteloos advies. Bel ons tijdens kantooruren op nummer 085 48 42 100 of vul ons contactformulier in.

Top
Ottenschot Letselschade

Ottenschot Letselschade